vrijdag 22 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWetenschappelijke precisie
Column
Gepubliceerd: 2008-08-11
door: Kees van Oosten
Hoe verder ik het deksel opentrek, hoe meer het Utrechtse verkeersonderzoek een poel blijkt te zijn van gesjoemel en onwetendheid. Jarenlang werd er op wetenschappelijke wijze voorspeld dat er in 2010 62.000 auto's zouden rijden over de M.L. Kinglaan en dan ineens komen de wetenschappelijke voorspellingen uit op 49.700. Voor de Weerdsingel werd aanvankelijk 32.100 voorspeld, even later zijn het er nog maar 19.400. Zoiets fascineert mij, want ik ben erg geïnteresseerd in wetenschap.

Dus vraag ik de gemeente het hemd van het lijf. Hoe ze dat nu toch berekenen? Dat wordt berekend met het VRU-verkeersmodel. Na lang aandringen kreeg ik van wethouder Tymon de Weger de handleiding: 825 bladzijden. Die heb ik bestudeerd, met wat lesmateriaal van de TU Delft en een handboek over verkeersmodellen.

Een verkeersmodel voorspelt niet de omvang of de groei van het autoverkeer. Dat valt dus al lelijk tegen. De omvang van het verkeer (het totale aantal ritten op een dag in bijvoorbeeld 2010) wordt ‘erin gestopt’. Wat doet het verkeersmodel dan wel? Het berekent hoe dat gegeven aantal ritten zich verdeelt over de beschikbare wegen.

Er leiden vele wegen naar Rome en zo is het in Utrecht ook. Wie van A naar B wil, heeft de keuze tussen meerdere routes. Wil het verkeersmodel kunnen berekenen welke route favoriet is, dan moet je het model vertellen op welke route je op kunt schieten en op welke route niet. Dat is de ‘doorstroomsnelheid’. Ook wil het verkeersmodel weten wat de ‘capaciteit’ is van de wegen: hoeveel auto’s per uur kan de weg verwerken, gezien het aantal rijstroken.

Dus ben ik gaan vragen: welke ‘doorstroomsnelheid’ en welke ‘capaciteit’ hebben jullie per wegvak in je verkeersmodel gestopt? Daar heb ik heel lang en vaak om moeten vragen. Op 1 november 2007 kreeg een paar kaartjes, waaruit blijkt dat je op de Graadt van Roggenweg gemiddeld 50 km/uur kunt rijden. Op de Haydnlaan blijk je gemiddeld 45 km/uur te kunnen rijden. Volgens de kaartjes treedt nergens stagnatie op. Kortom, grote onzin.

Wat ook uit de kaartjes blijkt, is dat de doorstroomsnelheid op de Kinglaan, de Weg der VN en de Graadt van Roggenweg helemaal niet verandert als de fly-over wordt aangelegd. Op de Kinglaan is de doorstroomsnelheid 40 km/uur met of zonder fly-over. Dat lijkt mij dus een reden te meer om dat kostbare kunstwerk maar achterwege te laten.

Als die doorstroomsnelheid gelijk blijft met of zonder fly-over, met of zonder Majellaknoop, hoe kan het VRU-model dan met wetenschappelijke precisie voorspellen dat de intensiteit op de Lessinglaan dankzij de reconstructie van de Majellaknoop met 1,74 procent afneemt? Zo'n vraag maakt je nieuwsgierig naar die andere inputvariabele, de ‘capaciteit’. Omdat het antwoord wel erg lang uitbleef, stapte ik naar de rechter. Afgelopen maandag kwam de aap uit de mouw: de afdeling Verkeer voert helemaal geen ‘capaciteit’ in!

Kortom, de afdeling Verkeer heeft geen idee van de groei van het autoverkeer en nog minder hoe het zich over het wegennet verdeelt.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht