woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBelgische toestanden?
Column
Gepubliceerd: 2008-12-27
door: Kees van Oosten
Als je de Nederlandse pers moet geloven, is het bij ons ondenkbaar dat de regering of de politiek zou proberen de rechtspraak te beïnvloeden en komt zoiets alleen in België en andere buitenlanden voor. Is dat wel waar?

Hoe onafhankelijk is onze rechtspraak? Daar moesten we ons maar geen illusies over maken. Wat in België een incident is, is in Nederland namelijk geïnstitutionaliseerd. Ik heb het over de bestuursrechtspraak. Het hoogste rechtscollege is de Raad van State. Als er nu één rechtscollege niet onafhankelijk is, dan is dat de Raad van State. Volgens de Wet op de Raad van State hebben behalve 28 staatsraden ook de Koning (als voorzitter), de vermoedelijke opvolger van de Koning, en als de Koning dat wil ook andere meerderjarige leden van het koninklijk huis zitting.

Met de ene pet op adviseert de Raad van State de regering over wetsontwerpen en bij kabinetsformaties speelt vice-voorzitter Tjeenk Willink (PvdA) een prominente rol. Met de andere pet op beslist de Raad van State over het beroep dat door burgers wordt ingesteld tegen beslissingen van de overheid. Omdat dat in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, bestaat de Raad van State sinds enige tijd officieel uit twee afdelingen. De ene afdeling adviseert, de andere spreekt recht. Alleen zitten de vaste 'staatsraden' zowel in de ene als in de andere afdeling. Van onafhankelijke rechtspraak is alleen al om die reden geen sprake.

Wat verder natuurlijk helemaal niet kan, is dat ex-politici of actieve leden van een politieke partij rechtspreken. Ex-ministers, ex-burgemeesters en ex-kamerleden werden en worden in de Raad van State benoemd alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wel of geen ervaring in de rechtspraak doet er niet toe. Wat te zeggen van de benoeming van Deetman, ex-burgemeester, ex-minister en prominent lid van het CDA? Overigens geen jurist.

Het samengaan van adviseren aan de regering en rechtspreken, alsmede de aanwezigheid van ex-politici maken van de Raad van State een soort seniorenconvent. Deetman was de rapporteur-staatsraad in het beroep dat door een paar burgers in Utrecht werd ingesteld tegen de verbreding van de A2. Is het niet een beetje veel van die burgers gevraagd erop te vertrouwen dat Deetman onafhankelijk is? Als ex-burgemeester kan Deetman zich beslist beter verplaatsen in de zorgen van het Utrechtse gemeentebestuur dan in de zorgen van twee burgers. Bovendien is Deetman een prominent partijgenoot van minister Eurlings, CDA-minister van Verkeer en Waterstaat.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, kortweg StAB, wordt door de Raad van State ingeschakeld als het beroep technisch ingewikkeld wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij luchtkwaliteit. Als belangenbehartiger word je dan uitgenodigd om je standpunt te komen toelichten. Ik ben daar een keer op bezoek geweest om het standpunt van die twee burgers toe te lichten die extra luchtverontreiniging vrezen van de uitbreiding van de A2 bij Utrecht. De deskundige met wie ik sprak, kon zich heel goed voorstellen dat die burgers niet willen geloven dat het autoverkeer niet toeneemt als het aantal rijstroken van 6 naar 10 wordt uitgebreid. Maar, zo werd mij te verstaan gegeven, “je denkt toch niet, dat ik dat in het rapport zet?”

Belgische toestanden?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht