dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVolksvijand
Column
Gepubliceerd: 2008-12-09
door: Kees van Oosten
Vrienden van mij uit de muziekwereld vertelden me onlangs dat wij er gekleurd op stonden. Die burgers die zich tegen de stationsplannen verzetten, zouden er de oorzaak van zijn dat Utrecht als cultuurstad naar de verdommenis gaat. Ik heb voorspeld dat het zo zou gaan. Wie zich tegen de stationsplannen durft te verzetten, zal door de plannenmakers als volksvijand worden afgeschilderd.

Hoe staat het eigenlijk met de plannen voor het Muziekpaleis? In juli 2008 hebben de burgers van Utrecht ‘zienswijzen’ mogen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een interessante vraag is: waarom werd dat ontwerp-besluit pas in juli 2008 voor het eerst ter visie gelegd? Precies: omdat de gemeente Utrecht verzuimd heeft om dat eerder te doen. Daar kunnen de insprekers dus niets aan doen.

Nadat een ontwerp-plan ter visie heeft gelegen, schrijft de gemeente een reactie op de ingediende zienswijzen en die worden behandeld in de raadscommissie. Tot op heden is het Muziekpaleis nog steeds niet geagendeerd voor de raadscommissie. Dat de gemeente aan een half jaar niet genoeg heeft om een reactie te bedenken op de in juli 2008 ingediende zienswijzen, ook daar kunnen de insprekers niets aan doen.

Stel dat de raadscommissie de zienswijzen met de beantwoording eind januari bespreekt, dan gaat het ontwerp-besluit naar de provincie voor een verklaring van geen bezwaar. De ervaring leert dat het dan een half jaar duurt voordat het college beslist om de vrijstelling/bouwvergunning te verlenen. We zitten dan in juli 2009. Pas dan krijgen de insprekers, als ze dat zouden willen, voor het eerst de gelegenheid om te proberen een stokje te steken voor de bouw van het Muziekpaleis.

Met andere woorden: het feit dat de gemeente pas in juli 2009 een besluit neemt om de bouwvergunning/vrijstelling te verlenen, valt de insprekers niet te verwijten. En wat hun natuurlijk ook niet te verwijten valt, is dat het muziekcentrum inmiddels al lang en breed is gesloopt en dat muziekliefhebbers naar de Rode Doos bij de A2 moeten, of kiezen voor het Concertgebouw in Amsterdam.

De gang van zaken rond het Muziekpaleis is een toonbeeld van chaotische en ondemocratische ‘planning’. Geen normaal mens zou op het idee komen om het oude muziekcentrum af te breken zolang er nog geen vergunning is om het nieuwe Muziekpaleis te bouwen. Als er bezwaar en beroep wordt ingesteld, is er geen sprake van dat de bouw in 2009 kan starten.

Een verstandig gemeentebestuur zou eerst de bouwvergunning/vrijstelling in orde hebben gebracht en pas als die onherroepelijk zou zijn geworden, het oude muziekcentrum zijn gaan slopen. Dan hadden wij in elk geval tot eind 2009 gewoon van het oude muziekcentrum gebruik kunnen blijven maken. Begin 2010 zijn er nieuwe verkiezingen. Dan heeft het huidige college niets anders tot stand gebracht dan grote kaalslag op het Vredenburg en het Smakkelaarsveld en dan zal er nog steeds geen onherroepelijk plan zijn om de boel weer op te bouwen. En dan zal ons incompetente gemeentebestuur natuurlijk weer met de beschuldigende vinger naar de kritische burgers wijzen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht