zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaUtrecht autostad
Column
Gepubliceerd: 2008-07-15
door: Kees van Oosten
Waarom zijn steden als Barcelona en Berlijn in staat om uitstekend openbaar vervoer te bieden voor kaartjes die een stuk minder kosten dan hier? Buitenlandse vrienden verschieten van wat ze hier moeten betalen. Niet alleen voor het openbaar vervoer, maar ook voor horeca en musea. Nederland is schreeuwend duur. Het openbaar vervoer in Barcelona, zo heb ik mij laten uitleggen, is winstgevend, ondanks de goedkope tarieven. Wat is er mis in Utrecht (en de andere grote steden in Nederland)?

De vorige wethouder, Yet van den Bergh, milieudeskundige en actievoerster, was bepaald geen doetje. Toch was ze nog geen paar weken wethouder of ze was de meest vurige pleitbezorger van betere autobereikbaarheid. De huidige wethouder, Tymon de Weger, is verkeerskundige met een ruime ervaring in het openbaar vervoer. De goeie intenties stralen ervan af. Maar ook hij krijgt geen poot aan de grond. De Weger wordt gebruikt als uithangbord en is, net als Yet van den Bergh, binnen een paar weken door zijn ambtenaren gehersenspoeld. Ook hij ziet inmiddels in iedereen die voor een beter milieu opkomt een lastige burger die het er alleen maar om gaat zand in de machine te gooien. Ook het feit dat GroenLinks in het college zit, maakt geen verschil. Nou ja, het verschil is dat je ze niet meer hoort over het terugdringen van het autoverkeer en over luchtverontreiniging.

Bram Peper promoveerde als socioloog ooit op het onderwerp institutionalisering en het lezen van zijn boek heeft mij al snel overtuigd. Als je wilt begrijpen waarom Utrecht niet met zijn tijd meegaat en niet de overstap maakt naar modern openbaar vervoer, dan moet je naar de opbouw en de samenstelling van de ambtelijke dienst kijken. Wat dan meteen opvalt, is de positie van het Ingenieurs Bureau Utrecht (het IBU), een staat in de staat. Een bedrijf dat bestaat van het ontwerpen van wegen, kruispunten, viaducten, ondergrondse parkeergarages en bovendien volledig zijn eigen vraag bepaalt. Een normaal bedrijf moet met scherpe prijzen komen en iets aanbieden waar de klant om vraagt, maar het IBU beslist als gemeentelijke dienst domweg voor de gemeente Utrecht dat er behoefte bestaat aan steeds meer van haar diensten en aan overdreven en uiterst kostbaar asfaltonderhoud. En bepaalt dan vervolgens gewoon wat daarvoor betaald moet worden. Het IBU, een groot gezelschap arrogante ingenieurs, die al heel lang de dienst uitmaken en korte lijntjes hebben met de hoge ambtenaren op het stadhuis, die de wethouder bij de hand houden. Han Lammers, ex-wethouder in Amsterdam, vertelde ooit dat hij bij zijn aantreden als wethouder van de directeur publieke werken te horen kreeg dat hij als wethouder slechts een incident was in de lange geschiedenis van publieke werken.

De oplossing is dus eenvoudig. Stoot het IBU als gemeentelijke ingenieursdienst af. Laten ze hun eigen broek maar ophouden, zodat ze moeten concurreren met commerciële ingenieursbureaus. Dan kom je als wethouder zelf in het zadel te zitten. En neem dan eens een paar ingenieursbureaus in de arm die met hun tijd zijn meegegaan en gespecialiseerd zijn in openbaar vervoer.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht