dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDe Staat en het Kapitaal (1)
Column
Gepubliceerd: 2008-06-13
door: Kees van Oosten
“De staatsmacht is slechts een comité dat de gemeenschappelijke zaken der gehele burgerklasse beheert,” aldus Karl Marx in het Communistisch Manifest. De burgerklasse (de “bourgeoisie”) staat in de analyse van Marx tegenover de arbeidersklasse. De bourgeoisie heeft de geneesheer, de jurist, de priester, de dichter, de man van de wetenschap in betaalde loonarbeiders veranderd, zo gaat het Manifest verder. Ook de boer en de kleine winkelier verliezen hun zelfstandigheid. Het verloop van de “klassenstrijd” is bekend: de burgerklasse krimpt steeds meer in tot een handjevol machtige kapitalisten, terwijl het uitdijende proletariaat wordt uitgebuit.

Marx is verrassend actueel. Ook in de gemeente Utrecht behartigt de staatsmacht voornamelijk de belangen van Hoog Catharijne, de Rabo en de Jaarbeurs, waardoor zelfstandige winkeliers kapot worden gemaakt en in de bijstand of in loondienst terechtkomen. Als de gemeente erin slaagt haar zin door te drukken, wordt Hoog Catharijne dubbel zo groot, groter dan alle winkels in de binnenstad bij elkaar. Om ervoor te zorgen dat het winkelend publiek niet meer in de binnenstad komt, maar al zijn geld in Hoog Catharijne uitgeeft, heeft de gemeente bedacht dat het eindpunt van de tram moet worden verplaatst naar de westkant van het station en dat de parkeeraccommodatie onder Hoog Catharijne aanzienlijk mag worden uitgebreid. In het Leidsche Rijn Centrum komt ook nog eens een tweede Hoog Catharijne. Ondanks de uitbreiding met Leidsche Rijn neemt de Utrechtse bevolking maar mondjesmaat toe, zodat we te maken krijgen met een enorme overbewinkeling. Omdat Hoog Catharijne in alle opzichten door de gemeente wordt bevoordeeld, zal de overbewinkeling tot een ware slachting leiden onder de zelfstandige winkeliers in en rond de binnenstad.

Weinig mensen realiseren zich dat ook de winkeliers die bedrijfsruimte huren in Hoog Catharijne de klos zijn. Ambachtelijke en winkelbedrijven genieten onder normale omstandigheden huurbescherming die vergelijkbaar is met die van de huur van woonruimte. Dat betekent dat de huur niet zomaar verhoogd en opgezegd kan worden. Dat komt echter anders te liggen als Hoog Catharijne ingrijpend wordt verbouwd. De plannen van de gemeente om het Stationsgebied aan te pakken, worden door Hoog Catharijne bij de rechtbank aangevoerd om de meeste bestaande huurovereenkomsten op te zeggen, zodat er nieuwe huurovereenkomsten gesloten kunnen worden met een winkelhuur die pakweg drie keer zo hoog is. Voor veel kleine winkeliers in Hoog Catharijne is dat de nekslag. Alleen de grotere ketens zullen dat overleven. Overigens, die hogere huren worden uiteindelijk natuurlijk door de consument betaald!

Hoewel de gemeenteraad kan bedenken dat er door de uitbreiding van Hoog Catharijne een enorme overbewinkeling ontstaat en hoewel raadsleden weten dat de Stationsplannen door Hoog Catharijne worden aangegrepen om aan winkeliers nieuwe een veel hogere huren op te leggen, worden de plannen zonder veel discussie vastgesteld. Straks krijgen we de vrijstelling Winkelgebouw-Noord, de vrijstelling OV-Terminal, de vrijstelling Entreegebouw Hoog Catharijne, de vrijstelling Radboud, de vrijstelling voor (de halvering van) het marktplein Vredenburg. De gemeenteraad zal overal braaf mee instemmen en naar de pijpen van Hoog Catharijne dansen. De staatsmacht is er in de gemeente Utrecht immers om de belangen van het Grote Geld veilig te stellen, en de zelfstandige winkeliers kunnen barsten. De PvdA zal zich niet verzetten, het CDA niet, de ChristenUnie niet en zelfs het 'linkse' GroenLinks niet.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht