zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDe Staat en het Kapitaal (2)
Column
Gepubliceerd: 2008-06-15
door: Kees van Oosten
Volgens het staatsrecht is de overheid er voor iedereen en volgens de Grondwet heeft iedereen gelijke rechten. In de visie van Karl Marx is dat schone schijn en hebben de kapitalisten zich de staatsmacht toegeëigend met de bedoeling om zich ten koste van gewone burgers te verrijken. Volgens Jan Mertens (1968), destijds voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond, delen 200 captains of industry de lakens uit in Nederland.

Wat Marx en Mertens bedoelen, is dat een handjevol kapitalisten de wetten en de regelgeving naar hun hand zetten, zodat grote bedrijven weinig belasting hoeven te betalen en grove winsten kunnen maken. Of dat de overheid heel veel investeert in de bouw van muziekpaleizen, stadskantoren en de wegenbouw, waar grote bedrijven dan weer van profiteren. Dat het denkbaar is dat de overheid belastinggeld zondermeer doorsluist naar bevriende bedrijven, dat was nog niet bij Marx en Mertens opgekomen. En dat gebeurt in Utrecht.

Op 27 maart 1981 sloot de gemeente Utrecht een erfpachtovereenkomst met de Jaarbeurs, met een looptijd tot 2070, waarbij de Jaarbeurs 77.995 vierkante meter in erfpacht kreeg voor de symbolische erfpachtcanon van 45,38 euro (100 gulden) totaal per jaar. Dat is dus 0,06 eurocent per vierkante meter. Holiday Inn moest in 1982 45,83 euro (101 gulden) per vierkante meter betalen. De grond die aan de Jaarbeurs in erfpacht werd gegeven, had dus per jaar ruim 3,57 miljoen euro op kunnen brengen ipv 45,38 euro en dat lopen wij tot 2070 mis. We lopen natuurlijk nog veel meer mis, want normaal gesproken wordt de canon elke tien jaar aan de inflatie en de stijgende grondwaarde aangepast. De grond bij het station is inmiddels goud waard. De Jaarbeurs heeft nog meer van dat soort erfpachtovereenkomsten. Naar schatting benadelen die erfpachtovereenkomsten, de te verwachten stijging van de grondwaarde in aanmerking genomen, de Utrechtse belastingbetaler bij elkaar voor meer dan een miljard euro tot 2070.

Het EG-verdrag (artt. 87, 88 en 89) verbiedt steunmaatregelen die concurrentievervalsend werken. Daarvan is bij een erfpachtcanon van 0,06 eurocent per vierkante meter in het stationsgebied zondermeer sprake. Utrecht handelt dus in strijd met het EG-verdrag en zou door Neelie Smit-Kroes voor de rechter gesleept moeten worden. Op 7 maart 2008 heb ik burgemeester Wolfsen op de hoogte gebracht van de verboden staatssteun aan de Jaarbeurs. Wolfsen doet echter niets. Ik neem aan omdat zijn partijgenoten Ien Dales, Johan Stekelenburg en Ella Vogelaar in de raad van bestuur van de Jaarbeurs hebben gezeten. Onze gemeenteraadsleden zijn al jaren bekend met het doorsluizen van gemeenschapsgeld naar de Jaarbeurs, maar doen er niets tegen.

Artikel 20 van de erfpachtovereenkomst met de Jaarbeurs geeft de gemeente het recht de overeenkomst “om redenen van algemeen belang” te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. De gemeenteraad heeft echter besloten de erfpachtovereenkomst met de Jaarbeurs om te zetten in een eeuwigdurende overeenkomst. De Jaarbeurs gaat onze grond nu voor heel veel geld verhuren aan het staats(!)bedrijf Holland Casino en aan de Megabioscoop. Dat de staat, in dit geval de gemeente Utrecht met haar burgemeester, wethouders en raadsleden, de belangen van het kapitaal behartigt, valt moeilijk te ontkennen. Utrecht gaat daarin dus zo ver dat het zelfs bereid is om strafbaar, want in strijd met het EG-verdrag, te handelen.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht