zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGehoorzame burgers
Column
Gepubliceerd: 2008-06-26
door: Kees van Oosten
Volgens Thomas Hobbes (1588-1679) zouden mensen elkaar de hersens inslaan als er geen krachtige overheid was die de orde bewaarde. In de natuurtoestand heerst namelijk de oorlog van allen tegen allen. Dat heeft de mensen ertoe gebracht een soort verdrag sluiten, waarbij iedereen toezegt zich aan het gezag van de overheid te onderwerpen. De overheid ontleent daaraan het recht om mensen te straffen.

Het strafrecht is dus oorspronkelijk bedoeld om mensen tegen elkaar te beschermen en onze veiligheid te garanderen. Door te straffen, maar allereerst door gedragsregels te stellen: je mag niet moorden, niet slaan, niet schoppen, niet stelen, niet liegen, niet beledigen. Dus alles is verboden waarmee je de medeburger kwaad doet. De overheid en haar regels zijn het middel en het doel is een vreedzame samenleving.

In de loop van de tijd heeft een merkwaardige omkering van doel en middel plaatsgevonden. Als er ingebroken is, komt de politie vaak niet eens meer kijken. Als de buren agressief zijn, krijg je van de politie het advies om te verhuizen en geen aangifte te doen. Als je van de sokken wordt gereden door luidruchtige scootertjes, is de politie nergens te bekennen. De bescherming van de ene mens tegen de andere, daar komt het dus niet zo van. Terwijl dat toch oorspronkelijk de bedoeling was.

Wat we daarentegen steeds meer zien gebeuren, is dat de overheid optreedt tegen burgers die de overheid met haar regeltjes niet serieus nemen: de vuilniszak iets te vroeg buiten zetten, door een rood stoplicht lopen, koopwaar buiten voor het raam hangen, identiteitsbewijs niet bij zich hebben, zich nodeloos ophouden op een brug (‘baliekluiver-arrest’), samenscholen en geen gehoor geven aan het bevel om door te lopen. Het vergrijp bestaat er in al die gevallen vooral uit dat de burger de brutaliteit heeft zich ongehoorzaam te gedragen jegens de overheid, die zich daardoor op zijn pik getrapt voelt.

Een cliënt van mij kreeg een strafkorting omdat hij de sociale dienst er niet van op de hoogte had gebracht dat hij af en toe een s.o.s.-hondje in huis nam, zodat de dierenbescherming een nieuw baasje voor het verwaarloosde hondje kon zoeken. Hoewel hij er niets aan verdiende en de zorg voor het hondje niet aan zijn arbeidsbeschikbaarheid in de weg stond, oordeelde de rechter dat hij zich niet aan de regels van SoZa had gehouden en dat de strafkorting dus terecht was. Regels zijn regels. Ook al zijn het zinloze regels.

Stelen, slaan, schoppen, mensen van de sokken rijden, daar gaat de politie tegenwoordig niet meer achteraan, maar wee je gebeente als je de spot drijft met de overheid en handelt in strijd met zinloze regeltjes, waarvan er steeds meer komen. Dat bedoel ik met de omkering van het doel en de middelen. En als dan ook nog eens blijkt dat de overheid zelf de allergrootste regelovertreder is, zonder dat het OM daar iets tegen doet, ligt de conclusie voor de hand. Het strafrecht is er tegenwoordig om van ons gehoorzame en eerbiedige burgers te maken, met de pet in de hand. Met onze veiligheid heeft dat allemaal niets meer te maken.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht