dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaIntegere ambtenaren
Opinie
Gepubliceerd: 2008-06-01
door: Kees van Oosten
Burgemeester Wolfsen vindt dat ik met klachten over het werk van ambtenaren bij het college moet zijn. Dus als ir. Hans Haarsma, de luchtcoördinator, en de heren Peter Segaar en Wiet Baggen, beleidsmedewerkers van Milieu en Duurzaamheid, er een potje van maken, dan mag ik ze op mijn website niet tot voorwerp maken van kritiek. Maar wat moet ik nu als mijn klachten aan het adres van wethouder Tymon de Weger geen enkel resultaat hebben? Dan, zal Wolfsen zeggen, moet ik bij de gemeenteraad zijn en mij beklagen over het college. Dat heb ik meermalen gedaan, maar ook dat helpt niet.

Als noch het college, noch de gemeenteraad iets doet met klachten over ambtenaren, wat moet je dan? Op 16 maart 2008 heb ik aangifte gedaan tegen de gemeente, wethouder De Weger en ir. Hans Haarsma. Wegens frauduleus onderzoek naar luchtverontreiniging, als gevolg waarvan bewoners in de omgeving van het 24 Oktoberplein waarschijnlijk een paar jaar te vroeg zullen overlijden. Het OM heeft tot op heden niet gereageerd. Ik heb zelfs geen ontvangstbevestiging gekregen. Wolfsen heeft aangekondigd stappen tegen mij te zullen ondernemen en mij als belangenï ˜behartiger te zullen weigeren als ik zijn foute ambtenaren aanpak. Lijkt me heel goed voor de integriteit van het ambtelijk apparaat!

Wat valt Haarsma, Segaar en Baggen kwalijk te nemen? Om te beoordelen of een bouwproject mag worden gerealiseerd (Majellaknoop, fly-over, winkelgebouw, OV-terminal) moet berekend worden of dat bouwproject per saldo leidt tot extra overschrijding van de normen voor luchtverontreiniging. Is dat het geval, dan mag het project niet doorgaan. Uit de onderzoeken van Haarsma, Segaar en Baggen blijkt steevast dat de luchtkwaliteit er per saldo niet op achteruitgaat. Ook als de luchtkwaliteit wel verslechtert.

Deugen die onderzoeken dan niet? Ik volsta met één voorbeeld, maar ik zou er nog veel meer kunnen geven. Of een project ‘per saldo’ verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg heeft, moet beoordeeld worden door het aantal ‘blootgestelden’ die erop vooruitgaan te vergelijken met het aantal blootgestelden die erop achteruitgaan. Bijvoorbeeld: de aanleg van de fly-over leidt in de directe omgeving van het 24 Oktoberplein tot verslechtering, maar elders tot verbetering. Bij de Europalaan bijvoorbeeld, omdat meer mensen de vlotte verbinding via de fly-over zullen kiezen, waardoor de luchtverontreiniging bij de Europalaan minder wordt. (Aangenomen dat het aanleggen van extra asfalt geen zelfstandige verkeersaantrekkende werking heeft. Quod non.)

Essentieel bij het maken van de vergelijking is dus de vraag: hoeveel blootgestelden gaan er bij het 24 Oktoberplein op achteruit en hoeveel gaan er elders op vooruit? En wat blijkt dan uit de Luchtkwaliteitsrapportage fly-over 24 Oktoberplein? Er woont zogenaamd niemand langs de Weg der VN, de Kinglaan en de Beneluxlaan. Dus daar waar het project negatieve gevolgen heeft, zijn de bewoners eenvoudig uit de boekhouding verwijderd. Haarsma, Segaar en Baggen doen net alsof Mesos, huize Voorhoeve, huize Wartburg, de flat langs de Weg der VN (Rachmaninoffplantsoen), de flats langs de Beneluxlaan, de woningen langs de Brucknerlaan en de Rafaelschool niet bestaan. Bij elkaar wonen en verblijven daar toch ruim 2000 zielen. Die kunnen dus gewoon de moord stikken, want die worden niet meegeteld.

Wat het allemaal extra erg maakt, is dat er onder de blootgestelden die uit de boekhouding zijn verwijderd veel bejaarden zijn. Bekend is dat er door luchtverontreiniging vooral onder bejaarden veel extra doden vallen. Jaarlijks sterven er in Utrecht pakweg 400 mensen een paar jaar te vroeg door luchtverontreiniging. Die moet je vooral zoeken langs drukke wegen als de Kinglaan, de Weg der VN, de Graadt van Roggenweg, de Daalsetunnel, Oudenoord, Amsterdamsestraatweg, Weerdsingel, PHL-laan, Vredenburg, Van Zijstweg. Dat weten onze gemeentelijke luchtkwaliteitsspecialisten.

(…) Evenals wethouder Tymon de Weger, want hij weet van de hoed en de rand en is bovendien formeel verantwoordelijk. En dan te bedenken dat luchtcoördinator ir. Hans Haarsma en wethouder Tymon De Weger leden zijn van de ChristenUnie, voor wie eerbied voor het leven vooropstaat. Het is verbijsterend dat de gemeenteraad deze gewetenloze wethouder gewoon zijn gang laat gaan.

Zie ook het bericht over de uitspraak dat leidde tot aanpassing van deze column.
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht