vrijdag 22 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaLeve de economische groei
Column
Gepubliceerd: 2008-06-22
door: Kees van Oosten
Als milieu-activist ben ik een voorstander van economische groei, maar dan wel reële economische groei, die werkelijk aan de bevrediging van onze behoeften bijdraagt.

Economische groei wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgevat als "bruto toegevoegde waarde gecorrigeerd voor prijsverandering". De Catharijnesingel werd begin 70-er jaren gedempt en er werd een weg op aangelegd. Laat de toegevoegde waarde destijds nu eens 5 miljoen zijn geweest. Als de plannen doorgaan, wordt binnenkort de oude situatie hersteld. De toegevoegde waarde zou volgens het CBS opnieuw 5 miljoen zijn. Volgens het CBS is er dus bij elkaar een economische groei van 10 miljoen. Onzin natuurlijk, want we hebben al die miljoenen voor niets uitgegeven. We zijn er namelijk geen spat beter van geworden.

De toename van het autoverkeer draagt volgens het CBS bij aan de economische groei, maar het bestrijden van de gevolgen ook! De fly-over bij het 24 Oktoberplein draagt pakweg 20 miljoen bij aan de economische groei. Als je flats en woningen in de omgeving moet slopen en vervangen of renoveren i.v.m. extra stank en lawaai, heb je nog meer van die zogenaamde groei, maar per saldo gaan we er helemaal niet op vooruit.

Ivan Illich heeft eens uitgerekend dat de bekorting van de reistijd door het gebruik van de auto en de aanleg van steeds meer wegen ruimschoots teniet wordt gedaan door de extra arbeidstijd die nodig is om een auto te kunnen kopen en te onderhouden, benzine en diesel te betalen en de belasting te kunnen opbrengen die nodig is voor het aanleggen van wegen en het bestrijden van de gevolgen van al dat autoverkeer.

Als we het wat slimmer aan zouden pakken, zouden we met een kortere werkweek veel meer van onze materiёle behoeften kunnen bevredigen, veel meer geld overhouden om leuke kleren te kopen, lekker te eten, op vakantie te gaan en spulletjes te kopen die het leven aangenaam maken. Waarom doen we dat niet?

Het antwoord is dat wij als burgers de keuze niet zelf kunnen maken. Veel bestedingen worden ons opgedrongen. Mitros beslist dat onze goedkope sociale huurwoning wordt afgebroken en wordt vervangen door een woning waar we krom voor moeten liggen. Meer dan de helft van ons inkomen wordt door de overheid uitgegeven. Aan prestigieuze bouwwerken, aan de omvangrijke overheidsbureaucratie en aan peperdure, inefficiёnte infra-structuur (namelijk gericht op steeds meer autoverkeer).

Het begrip ‘economische groei’ zegt dus niets over onze welvaart. Het gaat erom te weten of we er werkelijk beter van worden en vooral wié er beter van wordt. Ik ben voor economische groei, als we er allemaal per saldo op vooruitgaan. Dus niet alleen die paar hele grote ondernemingen en woningcorporaties waar de gemeente Utrecht zich voor uit pleegt te sloven, waardoor wij steeds harder en langer moeten blijven werken, terwijl onze welvaart helemaal niet toeneemt en het milieu naar de knoppen gaat.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht