zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaZo gek als een deur
Column
Gepubliceerd: 2008-06-10
door: Kees van Oosten
Een college dat stevig in het zadel zit, doordat raadsleden alles voor zoete koek slikken, mist de prikkel om zijn beleid met goede argumenten te onderbouwen en serieus op kritiek in te gaan. Een reclameverhaal met infantiele beeldspraak over ‘zuurstofoplaadpunten’ neemt de plaats in van wetenschappelijke argumenten over luchtkwaliteit.

Zienswijzen en bezwaren van burgers worden met nietszeggende antwoorden afgedaan en burgers die geen zin hebben om zich op die manier te laten afschepen, worden als vervelende querulanten beschouwd. “Zijn enige doel is ons dwars te zitten. We hebben een dagtaak aan het behandelen van al zijn bezwaren en brieven,” aldus De Weger. Wie macht heeft en niet streng wordt gecontroleerd, verliest in rap tempo zijn gezonde verstand.

Betrouwbare kennis, zo leert elke student bij het vak methodologie, komt tot stand dankzij kritiek. De wetenschapper die echt op waarheid uit is, nodigt zijn collega’s uit om de zwakke plekken in zijn theorie op te sporen. Het serieus toetsen van theorieën gebeurt door feiten op te zoeken die juist niet met de theorie in overeenstemming zijn. Aldus het kritisch rationalisme van de wetenschapsfilosoof Karl Popper. Alles wat niet tegen kritiek bestand is, hoort volgens Popper thuis in de wereld van bakerpraatjes, religie en ideologie.

Politici, wethouders en burgemeesters die kritiek en discussie uit de weg gaan, komen in een waanwereld terecht. Wolfsen denkt dat je de achterstelling van allochtone jongeren kan tegengaan door mosquito's op te hangen, samenscholen te verbieden en een avondklok in te stellen. Zijn PvdA-partijgenoten Harrie Bosch, Ella Vogelaar en Staf Depla denken dat je sociale problemen kunt opheffen door volksbuurten met de grond gelijk te maken. De Weger denkt dat je luchtverontreiniging kunt terugdringen door de capaciteit van wegen en kruispunten uit te breiden. Wij hebben in Utrecht veel universitaire instellingen en veel hoog opgeleide burgers die graag willen meedenken, maar die worden door het gemeentebestuur angstvallig buiten de deur gehouden, opdat hun geloof in eigen succes niet verstoord wordt. In 2004 verbood het college zijn 5000 ambtenaren om aanwezig te zijn op een Tumultdebat over de vierde macht.

Volgens Popper leidt het onvermogen om met kritiek om te gaan niet alleen tot beuzelpraat, maar ook tot neurotische stoornissen. De neurotische persoonlijkheid interpreteert elke kritiek in het licht van zijn verwrongen wereldbeeld. Om zich te handhaven, geeft de neuroticus de schuld van zijn falen altijd aan de buitenwereld, aan gemene insprekers bijvoorbeeld, die alleen maar dwars willen liggen. Wethouders, burgemeesters en ministers worden hierin krachtig gestimuleerd door de ja-knikkers waarmee ze zich plegen te omringen. Annie Brouwer leek op het laatst te denken dat hangjongeren alleen maar zo vervelend waren om haar te kwellen. Mugabe was vroeger een briljante intellectueel en een evenwichtige persoonlijkheid. Als zo iemand al ontspoort, wie dan niet? Vroeg of laat gaan alle Grote Leiders denken dat ze door God geroepen zijn en worden ze zo gek als een deur. Dat krijg je ervan als ze niet van het begin af aan hard en kritisch worden aangepakt.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht