zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaExcursie Auschwitz
Column
Gepubliceerd: 2008-05-27
door: Kees van Oosten
Marokkaanse ouderen en jongerenwerkers uit Slotervaart bezochten Auschwitz om te zien “waar uitsluiting toe leidt”. Dat werd door de gemeente Amsterdam betaald. Het is de bedoeling dat deze Marokkaanse ouderen en jongerenwerkers hun ervaring op Marokkaanse jongeren overbrengen, die zich daardoor verdraagzamer zouden gaan gedragen. In 2003 verstoorden een aantal Marokkaanse jongeren namelijk de dodenherdenking.

Marokkaanse ouderen en jongeren weten heel goed waar uitsluiting toe leidt en wat het met je doet. Dat ondervinden ze namelijk dagelijks aan den lijve. Het zijn juist burgemeesters, wethouders, raadsleden, ministers en parlementariёrs die daar geen idee van hebben.

Wat het gemeentebestuur van Amsterdam eigenlijk met de excursie aan de Marokkaanse gemeenschap duidelijk wil maken is: “Dat komt er uiteindelijk van, van het onverdraagzame gedrag van jullie jongeren: Holocaust.” En dat is nogal kort door de bocht. Sterker nog: daar klopt eigenlijk niets van.

Als ik zo’n Marokkaanse jongen uit Slotervaart was, dan zou ik tegen Cohen zeggen: “U moet mij niet zo’n schuldgevoel aanpraten, want voor de systematische vernietiging van mensen is wel even wat meer nodig dan onverdraagzaamheid.”

Voor het ophalen, wegvoeren en vernietigen van joden en zigeuners was een staatsbureaucratie nodig en een perfecte persoonsregistratie (waar wij in Nederland zo goed in zijn!), waren politie, soldaten en ambtenaren nodig die “hun plicht” deden en burgers en politici die de overheid haar gang lieten gaan.

Ambtenaren, politie en militairen die bij de deportaties en vernietiging betrokken waren, hadden vaak helemaal niets tegen joden en zigeuners. In zoverre speelde onverdraagzaamheid dus helemaal geen rol. Ze deden alleen wat hun van hogerhand werd opgedragen en ze hadden doorgaans niet het lef om zich afwijkend te gedragen en hun geweten te volgen.

Ook het gros van de burgerij in Nederland had niets tegen joden en zigeuners. Ook daar speelde onverdraagzaamheid dus geen rol. Wel apathie, volgzaamheid, lafheid en onverschilligheid.

Door de gruwelijkheden van Auschwitz uit onverdraagzaamheid te verklaren, wordt de aandacht afgeleid van het werkelijke gevaar. Het werkelijke gevaar schuilt in de ontsporing van ambitieuze gezagsdragers en overheidsdienaren en in de onverschillige volgzaamheid van de burgerij. Als ik zo’n Marokkaanse jongen uit Slotervaart was, dan zou ik tegen de autoriteiten en het Nederlandse publiek zeggen: “Waarom gaan jullie zelf niet eens kijken in Auschwitz?”

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht