donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGoed lezen kan geen kwaad
Reactie
Gepubliceerd: 2008-05-09
door: Lezers


Reactie Bert van der Roest op column Kees van Oosten

Kees van Oosten schrijft een reactie op mijn website en uitlatingen die ik in de pers zou hebben gedaan. Het zou prettig zijn om goed geciteerd te worden want Kees noemt drie salafistische standpunten die ik gedaan zou hebben die volgens Kees niet erg genoeg zijn om zo'n sekte te verbieden. Echter, deze citaten zijn niet van mij, doe ik ook niet op mijn website www.bertvanderroest.nl maar zijn wel te vinden in SALAAM het boek van Patrick Pouw. Ik vraag me dan ook af of Kees mijn stuk wel heeft gelezen.

Andere citaten in hetzelfde boek zoals Het haten van ongeloof is een onlosmakelijk deel van moslim zijn. “Je kunt niet achterwege laten wat je opgedragen is..”, aldus Suhayb Salaam. Suhayb verwees naar de Koran en verklaarde dat christenen beter te vertrouwen waren dan joden als het erop aankwam. De joden deinzen er niet voor terug om de moslims te bedriegen doceerde hij (citaten uit Salaam) En tot slot Steniging bij ontucht is geen doodstraf. Steniging is steniging. Dit gedachtegoed is voor mij ernstig genoeg om mij zorgen te maken net zoals velen om me heen. In mijn ogen zijn dit geen betrekkelijk onschuldige salafistische opvattingen.

Over de salafisten constateerde de AIVD in haar jaarrapport 2006 het volgende: “Zij stellen dat ware gelovigen zich in alles letterlijk dienen te richten naar de koran en de soenna. Vaak leidt deze visie tot onverdraagzaamheid ten aanzien van de andersgelovigen en andersdenkenden.”

De verspreiding van het salfisme heeft volgens de AIVD, tot gevolg “dat een toenemend aantal moskeebezoekers ontvankelijk blijkt te zijn voor de anti-integratieve en onverdraagzaam isolationistische opvattingen van het salafisme.”

Als Kees mijn stuk beter had gelezen dan had hij kunnen constateren dat ik juist de grondrechten van elke bewoner in Nederland wil beschermen. Het gaat mij erom dat ik mensen die zich uitspreken tegen alle anderen die ongelovig zijn als minder en dat je die moet haten en daar naar gedragen, een bedreiging van onze vrijheid vindt. Ik zie in meerdere publicaties steeds hetzelde naar voren komen namelijk dat men de vrijheid van godsdienst gebruikt om op te zetten tegen andere geloven en niet geloven. Onze vrijheid wordt dus in mijn ogen misbruikt en ik hoop ook van harte in de ogen van Kees van Oosten.

Salafisme is in mijn ogen ook heel wat anders dan de Islam. Ik ben het eens met Kees als hij stelt dat er christelijke kerkgenootschappen zijn met bedenkelijke gedachtegoed zoals het afzetten tegen homoseksualiteit. In die zin mogen dit soort bewegingen als zij met hun gedachtegoed anderen willen beknotten ook aangepakt worden. Ik vind het niet van deze tijd dat vrouwen niet volwaardig met gelijke rechten in een politieke partij mee kan doen, maar dat komt niet direct aan mij of aan de vrijheid van anders denkenden. Wat wel bedreigend is als mensen uit wat hun voorganger zegt verplicht zijn anderen te haten en daar naar te handelen.

Kees zou het aan mij kunnen vragen wat hij niet heeft gedaan, maar ik kijk niet veel naar Wilders of Verdonk. Wilders predikt tegen een godsdienst. Ik spreek me uit over een sektarische beweging. Om met Wilders te spreken, hij ziet iets in het afschaffen van de Koran, ik respecteer moslims die deelnemen en net zoals ik met de grondwet van Nederland kunnen leven. Samen en met elkaar. Ik schrijf en spreek als een bezorgd burger. Het is te gemakkelijk om alle kritische geluiden op een en dezelfde hoop te schuiven. Reden van mijn bezorgdheid is het verschijnen en lezen van een boek Salaam en vele andere publicaties.

Het is mij erom te doen dat de vrijheid van mening en onze democratie waar zolang voor gestreden is en nog voor gestreden wordt niet in gevaar gebracht mag worden door een sekte die in eerste instantie door onze samenleving gastvrij is ontvangen.

Ik hoop dat Kees in het kader van verdieping het eerder genoemde boek of bijvoorbeeld De 'zuivere'' islam van Martijn de Koning wil lezen. Dan wil ik nog wel eens verder met hem onze gedachten uitwisselen.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht