zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaLaffe wetenschappers
Column
Gepubliceerd: 2008-05-01
door: Kees van Oosten
Gerard Hoek, universitair medewerker (IRAS), en Wim Ovaa (GGD) zijn gespecialiseerd in het onderwerp ‘gezondheid en luchtverontreiniging’ en lieten zich graag door wethouder De Weger uitnodigen om luister bij te zetten aan diens slotdebat over de luchtkwaliteit op 14 april ten stadhuize.

Een uitnodiging om te komen praten met wat betrokken burgers sloegen ze echter af. Gerard Hoek schreef: “Het ligt niet op mijn weg om mee te discussiëren over wat ik de laatste dagen voorbij heb zien komen.” Wim Ovaa van de GGD schreef: "Ook voor mij geldt dat ik een andere rol in dit dossier vervul dan die van ‘actievoerder’.”

Waarom gaan de wetenschappers Hoek en Ovaa wel in op een uitnodiging van de wethouder en niet op de uitnodiging van enkele burgers die zich kritisch opstellen omdat de gemeente niet genoeg doet tegen de luchtverontreiniging? Zijn de wetenschappers bang dat de wethouder het niet zo'n goed idee vindt als zij met enkele dissidenten praten?

Ik dacht dat de wetenschap onafhankelijk was. Als de gezondheid van bewoners je aan het hart gaat, dan doe je wat je als gezondheidswetenschapper behoort te doen: praten met iedereen die zich zorgen maakt over luchtverontreiniging. Als je onafhankelijk bent, mag het niet uitmaken of je bij de wethouder aanschuift of bij wat kritische burgers.

De vraag is dus: hoe zit het met de onafhankelijkheid van wetenschappers als Gerard Hoek en Wim Ovaa, als het niet op hun weg ligt of niet past bij hun rol in dit dossier om met wat kritische burgers te praten, terwijl ze wel opdraven bij het slotdebat van de wethouder?

De onafhankelijkheid van de wetenschap, daar moesten we ons maar geen illusies meer over maken. Universiteiten moeten tegenwoordig de boer op om opdrachten en geld binnen te halen. Een wethouder of een minister moeten ze dus te vriend houden, want daar zit het geld. Actiegroepen en bewoners hebben geen geld en hoeven dus niet te rekenen op belangstelling van de kant van de wetenschap.

Wim Ovaa werkt bij de GGD en die staat onder bevel van de wethouder. De GGD mag de ‘wetenschappelijke’ onderbouwing aanleveren voor de prietpraat van de wethouder voor Verkeer en Milieu. Voor de universiteit en de GGD geldt: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht