zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMosquito's
Column
Gepubliceerd: 2008-05-12
door: Kees van Oosten
Het hoge zoemgeluid waarmee hangjongeren in Kanaleneiland verjaagd worden, wordt volgens de gemeente alleen gehoord door jonge mensen tot een jaar of 25. Dat alleen jongeren er last van hebben, brengt met zich mee dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Waarom zou je wel mogen rondhangen als je 40 of 65 bent en niet als je nog geen 25 bent? Volgens artikel 1 van de grondwet is discriminatie verboden “op welke grond dan ook”.

Hoe jonger je bent, hoe meer hinder je ondervindt van het geluid van mosquito’s. Je moet er dus van uitgaan dat het geluid in de oren van baby’s ronduit pijn zou kunnen doen. Die zullen daar ook wel eens langskomen. En als ze dan gaan huilen, begrijpt niemand waarom. Wat hebben die baby's misdaan? Vindt burgemeester Wolfsen dat baby's moeten lijden onder een maatregel die bedoeld is tegen overlast van een handjevol hangjongeren?

De mosquito is een maatregel tegen rondhangen. Sinds wanneer is rondhangen eigenlijk strafbaar? Volgens het legaliteitsbeginsel mag je geen straf opleggen als er geen sprake is van een strafbaar feit, dat wil zeggen gedrag dat volgens de wet strafbaar is. Waar in de wet staat dat je niet mag rondhangen? Dus wat geeft Wolfsen eigenlijk het recht om rondhangers te bestraffen met het hinderlijke, voor baby’s wellicht zelfs pijnlijke, mosquitogeluid?

De mosquito heeft het karakter van een collectieve straf: omdat een handjevol jongeren door hun gehang overlast veroorzaakt, worden alle jongeren van 0 tot 25 jaar gestraft. De reden van de bestraffing is dus niet het veroorzaken van overlast, maar het behoren tot een bepaalde leeftijdscategorie. De goeden moeten onder de kwaden lijden, heette dat vroeger, toen ik op school zat. Mijn vader wond zich daar altijd erg over op: “Dat deden de nazi’s ook,” schreef hij dan aan het schoolbestuur. Dat was kort na de oorlog. Wolfsen heeft blijkbaar geen enkel probleem met collectief straffen.

Wat voor Wolfsen de doorslag geeft, is dat mosquito's helpen. Of dat zo is, wil ik in het midden laten. Belangrijk is de vraag of het doel de middelen heiligt. Mag je als overheid discrimineren (in dit geval op basis van leeftijd) en de grondwet opzij zetten als dat helpt tegen overlast?

Over discrimineren gesproken: die mosquito's hangen niet in Rijnsweerd, Tuinwijk, Oog in Al en andere witte buurten. Het is dus weer zo'n maatregel die voornamelijk allochtonen treft. Net als het samenscholingsverbod. Het zogenaamde ‘veiligheidsbeleid’ van Wolfsen is, net als dat van PvdA-Brouwer, gewoon een anti-allochtonenbeleid. Brouwer vond al dat allochtone mannen die in groepjes bij elkaar staan intimiderend werken op voorbijgangers. Nog even en allochtonen mogen zich 's avonds na spertijd niet meer op straat vertonen.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht