zondag 19 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMuseumnacht wordt museumnachtjé
Column
Gepubliceerd: 2008-05-11
door: Tom Staal
De museumnacht gaat dit jaar niet door. De organisatie komt 50.000 euro tekort en de gemeente wil niet bijspringen. Ergens terecht. De organisatie kon niet genoeg sponsoren vinden. Dat is wel te verklaren. Het is al jaren een feit dat cultuur, commercie en marketing geen goede combinatie vormen.

Bestuurders van culturele instellingen hebben vooral verstand van cultuur. Als er geld ingezameld moet worden, haken ze vaak af. De bestuurders komen niet verder dan het drinken van lauwe wijntjes met potentiële geldschieters en keren daarna met een licht hoofd terug achter hun typemachine om toch maar (extra) subsidie aan te vragen.

De gemeente heeft bij monde van wethouder van Cultuur Van Eijk laten weten dat de Museumnacht een jaartje moet overslaan. Nogmaals, niet geheel onterecht. Maar het is uiterst wrang te noemen dat de gemeente wél miljoenen in FC Utrecht heeft gepompt, waar ik overigens blij mee ben. De gemeente spendeert enorme bedragen aan het binnenhalen van de start van `de Tour'. Een mooi streven, maar heeft men wel eens aan Den Bosch gevraagd of het wat oplevert? De rijen voor de Sint Jan zijn niet langer geworden sinds `de Tour' de Brabantse hoofdstad aandeed. Vergeleken met die miljoenen is 50.000 euro een schijntje, ofwel 5 euro uit uw portemonnee, ofwel twee biertjes minder op het terras.

Het is beschamend dat Van Eijk met een antwoord komt van niveau het Jongeren Lagerhuis. Hij stelt dat de organisatie een jaar tijd heeft om in 2009 een sluitende begroting te maken, waardoor een mooiere Museumnacht kan worden georganiseerd. Vergeet hij niet iets? Denkt hij wérkelijk dat sponsoren volgend jaar staan te springen om te schenken aan iets dat misschien niet doorgaat? Wat denkt u van de kosten die al gemaakt zijn, de vrijwilligers en de artiesten die er zin in hadden? Deze mensen zijn bewust of onbewust hun motivatie kwijt. Niets is erger dan iets vanuit je hart opbouwen dat vervolgens omwille van geldgebrek de grond in en door de neus wordt geboord.

In 2018 wil Utrecht cultuurhoofdstad van Europa worden. Als men niet eens een Museumnacht kan organiseren, slaat men een flater van jewelste. Tijdens een debat over dit onderwerp werden mooie plannen besproken. Is de gemeente niet bang is dat de stad in 2018 nog een bouwput is? Míjn ervaring met aannemers is immers dat het gemiddeld twee keer zo lang duurt als afgesproken. Iemand opperde dat er ook festiviteiten buiten Utrecht kunnen worden georganiseerd, in slaapsteden als Nieuwegein en Houten. Het is toch cultuurhoofdstad, geen cultuurprovincie? Ik hoor de groten der aarde al gniffelen: ”Ik ben gevraagd om te spelen in de cultuurhoofdstad”, waarop de ander reageert: “Wow! Waar? In Maarssenbroek. Te gek, als je daar hebt gestaan kun je pas echt dood”.

Heeft Utrecht haar inwoners gevraagd of ze hier op zitten te wachten? Zijn er andere zaken waar men die miljoenen liever aan besteed zou zien? Ik ben geen voorstander van referenda, dit zijn vraagstukken waar de burger wel degelijk zeggenschap over dient te hebben. Het referendum ten behoeve van koopzondagen is daar een voorbeeld van.

De Kindermuseumnacht gaat wel door. Ik heb geen kinderen, maar ga zeker kijken. Het heeft zijn voordelen: geen alcohol en vroeg thuis. Het wordt een Museumnachtjé. Is er ook zoiets als cultuurhoofdstadje of cultuurhoofddorpje?

© 2007-2012 AllesoverUtrecht