zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaRecht op verzet
Column
Gepubliceerd: 2008-05-18
door: Kees van Oosten
Burgerlijk verzet wordt doorgaans geassocieerd met links en met anarchisme. Dat is niet terecht. De filosofen van het burgerlijk verzet moet je juist zoeken in de liberale hoek. John Locke (1632-1704) zag de overheid als een noodzakelijk kwaad. Wij hebben de overheid nodig om de orde te handhaven. Dat doen we door aan de overheid macht te geven. Maar een overheid met macht, daar moet je heel erg voor uitkijken.

Macht wordt immers maar al te makkelijk aangewend voor eigen gewin door corrupte baantjesjagers. Regeerders kun je nooit vertrouwen, aldus de grondlegger van het liberalisme John Locke. De wet is er volgens Locke niet zozeer om burgers in het gareel te houden, maar om de overheid aan regels te binden, om willekeurige machtsuitoefening te voorkomen. “Waar de wet ophoudt, begint de tirannie”, aldus Locke.

Utrecht verbreedde illegaal de Europalaan om niet aan het Besluit Luchtkwaliteit te hoeven voldoen. Recentelijk werd er stiekem en in strijd met het bestemmingsplan een rijstrook aan de Graadt van Roggenweg toegevoegd. Het Majellakruispunt, de Spinozaweg en de Thomas à Kempisweg zijn in de loop van jaren aanzienlijk uitgebreid in strijd met het bestemmingsplan, dat sinds 1961 niet is herzien. Bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden herzien. Begin 2007 werden, op verzoek van de gemeente, door Rijkswaterstaat illegaal bomen gekapt om het zicht op de kantoorlocatie Papendorp vanaf de snelweg te verbeteren. De gemeente misleidt ons over de ernst van de luchtvervuiling om extra wegen en parkeergarages te kunnen bouwen. De bevriende Jaarbeurs betaalt slechts 100 gulden per jaar voor de pacht van 77.995 m2 en 1 gulden per jaar voor 41.485 m2. Met andere woorden: de gemeente Utrecht is corrupt.

Als de overheid bomen kapt zonder velvergunning, geen boodschap heeft aan bestemmingsplannen, illegaal wegen aanlegt en miljoenen euro's toestopt aan bevriende bedrijven, dan wordt het volgens de liberale Locke hoog tijd zo’n overheid desnoods met geweld te verjagen. Dat is het recht op verzet. De founding fathers van de Amerikaanse onafhankelijkheid dachten er net zo over. Ook bij Jefferson treffen we de overtuiging aan dat de overheid er is voor ons en niet omgekeerd en dat wij het recht hebben op verzet tegen een overheid die zich niet aan de wet houdt en ons bedriegt.

Als burgers in verzet komen tegen een dergelijke overheid, is dat geen ongehoorzaamheid, want in feite is het de overheid die ongehoorzaam is door haar macht te misbruiken en de wet te ontduiken. Burgers die zich niet aan de regels houden, worden gestraft, maar de gemeente Utrecht stoort zich aan God noch gebod. Als Locke en Jefferson zouden zien hoe het gemeentebestuur van Utrecht zich misdraagt, ons dagelijks misleidt, de lucht laat vervuilen en maling heeft aan de wet, zonder dat de gemeenteraad daar iets tegen doet, dan zouden zij zich afvragen waarom wij die lui niet al lang met bezems en stokken het stadhuis uit hebben gejaagd.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht