zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSloopLinks
Column
Gepubliceerd: 2008-05-02
door: Kees van Oosten
“Voorzitter! Bij herstructurering zijn de collegeafspraken helder: versnelling, maatwerk en draagvlak (60%) zijn de sleutelwoorden. In het stedelijk protocol is vastgelegd dat draagvlak van de huidige bewoners het uitgangspunt is. Dat betekent niet dat er geen duurdere woningen mogen worden teruggebouwd, mensen moeten immers wooncarrière kunnen maken.”

Dit zijn niet de woorden van de PvdA, maar van Marry Mos van GroenLinks. Uitgesproken bij de behandeling van de begroting 2008.

In 2001 sloot de gemeente het DUO-akkoord met de corporaties. Dat akkoord hield in de sloop van 9600 sociale huurwoningen in Utrecht, merendeels met een ouderdom van 30 à 40 jaar. Tweederde (6400 woningen) moest worden teruggebouwd als koopwoning en eenderde als sociale huurwoning.

Het aandeel sociale huurwoningen was in 1996 nog 47%, in 2015 is dat nog maar 30%. Dat is bewust beleid. Utrecht wil meer hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen huisvesten. Voor mensen met een laag inkomen zal in Utrecht dus steeds minder plaats zijn. Die staan straks 10 jaar of langer op de wachtlijst. Voor wie het nog niet begrepen had: de Prachtwijken van Vogelaar, want daar gaat het hier om, zijn niet bedoeld voor de minima die er nu wonen, maar voor de yuppen die er zich straks een stadsvilla kunnen veroorloven.

De grote promotor van dit sloop-herstructureringsbeleid is de PvdA. Eerst onder wethouder Van Kleef en nu onder Bosch. Wie nog steeds denkt dat de PvdA de partij is voor de minder bedeelden is stekeblind. Mensen met een laag inkomen, onder wie relatief veel allochtonen, worden door het sloopbeleid en de forse daling van het aandeel sociale huur juist de stad uit gewerkt.

Wie iets van het sloop-herstructureringsbeleid wil begrijpen, moet bedenken dat koopwoningen veel meer opleveren dan sociale huur. De corporaties vullen op die manier hun zakken, maar de gemeente ook. De grondprijs schiet immers omhoog, als je die sociale huurwoningen vervangt door koopwoningen. Yuppen betalen ook veel meer gemeentelijke belastingen.

Enfin, GroenLinks is nu dus ook voor de herstructurering en het draagvlak van 60%. Ook wat GroenLinks betreft kunnen de minima dus opzouten, want de bedoeling van de herstructurering is immers om het aandeel sociale huur terug te schroeven naar 30%. Alleen de SP is tegen de sloop-herstructurering. Het is zaak om de mensen in Kanaleneiland, Overvecht, Zuilen en Hoograven goed uit te leggen wie nu nog hun vrienden zijn.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht