dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaTroebel water
Column
Gepubliceerd: 2008-05-08
door: Kees van Oosten
Bert van der Roest (PvdA) wil dat de burgemeester optreedt tegen salafistische cursussen in Utrecht. De standpunten van deze orthodox islamitische beweging horen niet thuis in Utrecht, Nederland of welk ander land dan ook, aldus Van der Roest.

Volgens de Grondwet art. 6 heeft iedereen het recht zijn godsdienst te belijden en zijn geloof uit te dragen. Nederland heeft bovendien twee verdragen getekend waarin de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting worden gewaarborgd: het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten.

De vrijheid van godsdienst en van meningsuiting mogen volgens de Grondwet en de twee genoemde verdragen alleen dan beperkt worden als er sprake is van strafbaar gedrag. Bijvoorbeeld het uitlokken van geweld. Wat zijn nu de salafistische standpunten waar Bert van der Roest zich zo over opwindt? Hij noemt er drie: 1. moslima’s die zonder hoofddoek op straat lopen, moeten daarop aangesproken worden; 2. bij Albert Heyn kun je beter niet werken, want dan draag je bij aan de verkoop van varkensvlees; 3. als je een ouwe schoolbijbel hebt, kun je die beter verbranden. En dat was het. Van het uitlokken van strafbaar gedrag is dus in de verste verte geen sprake.

Als Bert van der Roest dit soort opvattingen, of de verbreiding daarvan, wil verbieden, dan druist dat dus in tegen de Grondwet en tegen verdragen waar Nederland zich aan te houden heeft. Een gemeenteraadslid dat geen boodschap heeft aan de Grondwet en oproept om grondwettelijke rechten te schenden, handelt in strijd met de eed of de belofte die hij als raadslid heeft afgelegd. Misschien is hij dat vergeten, maar Van der Roest heeft bij de aanvaarding van zijn raadslidmaatschap beloofd getrouw te zullen zijn aan de Grondwet.

Wat mij overigens steeds meer verbaast, is al die ophef over islamitische orthodoxie. Waarom hoor ik nooit iemand over christelijke orthodoxie? Er zijn christelijke kerkgenootschappen die zeer afwijzend staan tegenover de politieke participatie van vrouwen, die niets moeten hebben van homo's en fel gekant zijn tegen vaccinatie van kinderen. Islamitische leerstellingen die niet meer van deze tijd zijn, worden onder een vergrootglas gelegd, terwijl iedereen weet dat je met hetzelfde gemak christelijke leerstellingen kunt aanwijzen die je ook maar beter niet letterlijk kunt nemen.

Wat beweegt zo'n Van der Roest om zo'n drukte te maken over betrekkelijk onschuldige salafistische opvattingen? Ik denk dat hij gewoon te veel naar Wilders en Verdonk gekeken heeft. Het spookbeeld oproepen van de Onverdraagzame Islam, dat scoort goed en Van der Roest moet hebben gedacht: “Dat ga ik ook eens proberen.” Van de Partij voor Vrijheid en Trots op Nederland weten we dat ze in troebel water vissen. Dat Bert van der Roest van de PvdA daar nu ook aan mee gaat doen, laat maar weer eens duidelijk zien waar de PvdA in Utrecht staat.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht