zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWooncarrière
Column
Gepubliceerd: 2008-05-06
door: Kees van Oosten
Het nieuwste argument van GroenLinks en de PvdA om sociale huurwoningen te slopen in Overvecht, Kanalaneiland, Ondiep, Zuilen, Lombok en Hoograven is dat de huidige bewoners recht hebben op een ‘wooncarrière’. Bedoeld wordt dat zij in hun eigen wijk van hun sociale huurwoning moeten kunnen doorstromen naar een koopwoning.

Het is goed te weten dat de ‘herstructurering’ bedacht is in de negentiger jaren, onder VVD-staatssecretaris Remkes. Die liet een studiegroep van hoge ambtenaren en projectontwikkelaars bedenken hoe er flink geld verdiend kon worden in de na-oorlogse woonwijken. De uitkomst was: als we in Nederland twee- tot driehonderdduizend sociale huurwoningen slopen en vervangen door koopwoningen, valt daar 17 miljard gulden aan te verdienen. De bouw en verkoop van woningen levert de corporaties veel meer op dan de verhuur van sociale huurwoningen, de gemeente en het rijk verdienen flink aan de hogere grondopbrengst en de btw over de nieuwbouw, en de bouwwereld heeft weer werk op de plank.

Omdat je niet twee- à driehonderdduizend huurders uit hun huis kunt zetten met het argument dat er flink verdiend kan worden aan de sloop van hun sociale huurwoning, moest er een menslievend argument worden bedacht. Dat argument werd dat de samenstelling van de wijkbevolking in na-oorlogse wijken niet deugde. Er was een ‘transformatie’ nodig om die samenstelling te wijzigen. Te veel arme sloebers en te veel allochtonen op een kluitje, dat moest leiden tot overlast, criminaliteit en verloedering. En om dat te keren, moesten er meer nette mensen komen wonen. Mensen met geld, die een koopwoning willen.

Aan de huidige bewoners valt het ‘transformatie’-verhaal echter evenmin te slijten. De strekking is immers dat zij moeten opzouten naar Leidsche Rijn, zodat de intellectuele aanhang van GroenLinks en de PvdA in de Prachtwijken terecht kan. Om de huidige bewoners over te halen om toch in te stemmen met de sloop zijn de ‘terugkeergarantie’ en de ‘wooncarrière’ bedacht. Doorzichtige flauwekul, want de bewoners van de sloopwijken kunnen helemaal geen koopwoning betalen. De Vogelaargelden en de Prachtwijken zijn domweg voor yuppen bedoeld.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht