zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOnveiligheid
Column
Gepubliceerd: 2008-11-01
door: Kees van Oosten
Van tijd tot tijd word ik opgebeld door iemand die weggetreiterd wordt door asociale buren. "Bent u al bij de politie geweest?" vraag ik dan. En het antwoord weet ik al: "Die zegt dat ik beter kan verhuizen en dat ik geen aangifte moet doen."

Vorig jaar kreeg ik te maken met een vrouw die daar geen genoegen mee nam. Ze had een paar keer aangifte gedaan en de politie had daar niets mee gedaan. Wel waren de banden van haar auto lek gestoken en was ze in haar eigen woning door de bovenburen gemolesteerd.

Bij de bovenburen bleek al vele jaren sprake van illegale inwoning. De woning was toegewezen aan een ouder echtpaar, maar de zoon des huizes was er met zijn gezin bij ingetrokken. Er woonden dus 10 mensen in een heel klein flatje. Al jaren, want Portaal was niet van plan om er iets tegen te doen.

De getreiterde vrouw had al eens een brief geschreven aan Frauke van Iperen, toen nog fractievoorzitter van de PvdA, de partij die voor keihard optreden is. Ze kreeg als antwoord dat de PvdA zich niet met individuele gevallen inliet en niets voor haar kon doen.

Ik schreef een brief aan burgemeester Brouwer. Die schreef mij terug dat zij het niet nodig vond om iets te doen. Het ging nota bene om illegale inwoning en getreiter.

Voor wie zich afvraagt hoe het toch komt dat asocialen de stad onveilig maken, ligt hier het antwoord: de burgemeester, de politie en de corporaties doen al jaren zo goed als niets tegen burenoverlast en asociaal gedrag. Wie getreiterd wordt, krijgt het advies om te verhuizen en om geen aangifte te doen.

Als asocialen de ervaring hebben dat ze alles kunnen maken zonder in hun kraag gepakt te worden en als dat jaren zo doorgaat, dan wekt het geen verbazing dat zij de halve wereld hebben.

Kanaleneiland zou onveilig gemaakt worden door een harde kern van welgeteld 28 jongeren. Er wonen ruim 15.000 mensen in Kanaleneiland. De burgemeester en de politie zijn dus niet in staat om een handjevol jongeren op het rechte pad te brengen. Ze weigeren zelfs om op te treden tegen illegale woning door asociale buren.

Deze feiten laten maar één conclusie toe: al die drukte over Marokkaanse jongeren, het ophangen van camera's en mosquito's, het heeft allemaal maar één doel: met heel veel publicitair geweld de aandacht afleiden van de onwil en het falen van de dienst Openbare Orde en Veiligheid, de politie en de burgemeester zelf.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht