donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaAchterkamertjespolitiek in het Utrechtse stadhuis
Ingezonden artikel
Gepubliceerd: 2008-10-05
door: Lezers


Comité burgerinitiatief parkeren rivierenwijk is niet gelukkig met de manier waarop college en gemeenteraad omgaat met hun burgerinitiatief. Het comité schreef de navolgende bijdrage. Op hun website (zie link onderaan) is het hele dossier ‘blauwe zone’ te lezen.

Donderdag 9 Oktober a.s. gaat de gemeenteraad stemmen over het burgerinitiatief "blauwe zone in de rivierenwijk". Een week van te voren blijken er echter al bordjes te staan in de wijk met de mededeling "m.i.v. 1 november in dit gebied betaald parkeren".

Bewoners zijn boos en spreken van achterkamertjespolitiek. De bespeking van het initiatief door de raad en de daarbij uitgenodigde initiatiefnemers zou een schijnvertoning zijn omdat de beslissing al is genomen. De stemmen zijn in achterkamertjes al geteld. B&W rekent op de standvastigheid van de tegenstemmers die vooral in de coalitie (Christenunie, PvdA, Groen links en CDA) te vinden zijn.

Het college van B&W heeft geadviseerd vast te houden aan het huidige beleid, om ook in de rivierenwijk betaald parkeren in te voeren. De meeste oppositiepartijen (SP, D'66, Leefbaar Utrecht,B&G, groep Mossel) hebben al aangegeven voor een pilot te zijn met een blauwe zone.
 Het draagvlak onder de bewoners is groot, tussen de 80 en 90% blijkt achter het initiatief te staan. Zij willen maatwerk op het gebied van parkeerbeleid.

De Rivierenwijk heeft een andere parkeerproblematiek dan bijvoorbeeld de binnenstad. Niet overdag, maar ’s avonds staan de parkeervakken vol, voornamelijk met auto’s van de bewoners zelf. Gebieden waar nog gratis geparkeerd kan worden, grenzend aan zones met betaald parkeren parkeren, worden overspoeld met auto's van buiten de wijk. In hun nood kiezen de bewoners dan voor betaald parkeren, alternatieven wil de gemeente immers niet bieden. Na invoer van het betaald parkeren zien bewoners zich tijdelijk ontlast, maar zodra de grens van het gebied waar betaald parkeren is ingevoerd weer verder is opgeschoven wordt de situatie weer als vanouds. Met dat verschil dat de bewoners en hun bezoek nu geld uit de zak wordt geklopt. Bewoners van de rivierenwijk hebben liever een blauwe zone die  tussen 16:00 en 24:00 zou moeten gelden in de woongebieden en tussen 9:00 en 24:00 in winkelstraten. Bewoners zouden ontheffingen kunnen krijgen voor een fractie van het bedrag dat moet worden neergeteld in gebieden met betaald parkeren. Dit is mogelijk door de wegvallende kostenpost van parkeersmeters (15.000 euro per stuk) en het onderhoud ervan.

De wijkbewoners die het initiatief hebben ingediend zien zich geconfronteerd met vreemde motieven voor betaald parkeren in de gemeenteraad. In de rivierenwijk blijkt het betaald parkeren de gemeente geen geld op te leveren. Toch wil de wethouder (Christenunie) dat niet bestaande geld uitgeven aan "belangrijke schone luchtprojecten". Dat geld moet bovendien komen van de bezitters van auto's die stilstaan! Groen links sluit haar oren volledig voor de argumenten van de bewoners. "Het blik moet van de weg". PvdA wil gewoon doorgaan op de oude weg en het de burger desgewenst nog wel eens uitleggen. Ontmoedigingsbeleid voor wat betreft autobezit blijft een speerpunt voor de coalitie en betaald parkeren een van de instrumenten. S. Houtzager en A. Bechger.

blauwezone.blogspot.com

© 2007-2012 AllesoverUtrecht