donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMandarijnen
Lezersbijdrage Peter Tol
Gepubliceerd: 2008-10-31
door: Lezers


Peter Tol wilde een referendum over de Belle van Zuylen afdwingen. De gemeenteraad heeft er geen oren naar. Hier zijn reactie.

Wat vinden de Utrechters nu eigenlijk van de plannen voor de Belle van Zuylen? Er is geen lokale bestuurder te vinden die dat werkelijk interesseert. De Mandarijnen op de Oudegracht beslissen in hun oneindige wijsheid. En dat interesseert veel burgers blijkbaar weer niet, wat misschien nog verontrustender is.

De Belle van Zuylen is een bouwplan van on-Europese proporties. Het moet de Domstad op de internationale kaart zetten, nog meer economische groei genereren en een letterlijk hoogstandje van techniek en kennisontwikkeling worden. Moeilijk voor te stellen misschien: de toren wordt 262 meter hoog met een topdiameter van 100 meter en zal daardoor in vrijwel de gehele Randstad (inclusief het Groene Hart) te zien zijn. De Belle is een prestigeproject waar grote belangen mee zijn gemoeid; zo deed de Denktank Public Space met leden als Van Tijn, Docters van Leeuwen en Pans (!) in december 2007 de aanbeveling een sterke lobby vóór dit project op te zetten.

Minister Cramer van VROM lijkt voor deze lobby gezwicht te zijn. Na aanvankelijke kritiek op het plan schreef zij in augustus dat zij zich niet zal mengen in de besluitvorming. Zij vertrouwt op de zorgvuldigheid van de procedure rond de Belle op basis van het gegeven dat de gemeente Utrecht “het gesprek met de Utrechters is aangegaan”.

Nu beloofde de gemeente inderdaad een communicatieplan na de eerste verkennende gesprekken en de haalbaarheidsstudie begin 2007. Het debat met de burgers van Utrecht over de Belle van Zuylen zou volgens dat plan nog in datzelfde najaar moeten worden aangegaan. Er gebeurde echter een jaar niets tot de groots aangekondigde promotiedag voor de Belle in mei 2008, en ook daarna bleef het weer angstvallig stil. De enige echte debatten werden door een politieke partij en op particulier initiatief georganiseerd. Daarnaast werd de mogelijkheid van een referendum over de Belle verkend.

Die mogelijkheid is nu definitief van de baan.
Harm Janssen geeft grootmoedig aan dat de gemeente de discussie in de stad over de Belle “zo goed mogelijk wil faciliteren”, maar zegt er meteen bij dat deze discussie niet van invloed zal zijn op het besluit om de Belle te bouwen. Het lijkt er op dat onze lokale bestuurders inmiddels het een en ander hebben opgestoken van de veelvuldige contacten met hun collega’s in China. De burger mag achteraf en zonder enige verdere consequentie over een onderwerp discussiëren. Maar ook voor ons valt iets leren van de Chinezen; één vastbesloten burger kan, zoals zo’n twintig jaar geleden op Tien An Men square, een voortrollende tank stoppen.

© 2007-2012 AllesoverUtrecht