zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaPolitiek correct racisme
Column
Gepubliceerd: 2008-10-18
door: Kees van Oosten
Als ik in het buitenland ben, schaam ik me vaak voor het gedrag van mijn luidruchtige landgenoten. Moet ik mijn landgenoten er daarom eigenlijk op aanspreken als ze zich liederlijk gedragen? Ik ben tenslotte ook een Nederlander. Ik vind van niet, want ik kan er niets aan doen dat zij zich zo gedragen. Bovendien is het stom toeval dat ik Nederlander ben.

Ik ben min of meer christelijk opgevoed. Dat wil zeggen, mijn ouders waren toevallig min of meer christelijk. Moet ik me nu verantwoordelijk voelen voor het gedrag van alle andere christenen, ook voor het gedrag van fundamentalistische christenen die homo's discrimineren en hun kinderen niet tegen polio laten inenten? Ik vind van niet, want ik kan er niets aan doen.

En ben ik als witte man verantwoordelijk voor wat alle andere witte mannen doen? Nee, het feit dat ik toevallig tot een bepaalde etnische of religieuze groep behoor of toevallig een bepaalde nationaliteit heb, betekent niet dat ik aangesproken kan worden op het gedrag van mensen die ook toevallig tot diezelfde groep behoren. Zo van: "Jij bent er toch ook zo een, zou je daar niet eens wat aan doen?"

Elk weldenkend mens zal het met me eens zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor andere Hollanders, andere witte mannen of andere christenen. Maar als het om Marokkanen en moslims gaat, ligt dat kennelijk anders, want die mogen kennelijk wél worden aangesproken op wat andere Marokkanen en moslims doen. Dat is meten met twee maten en verkeerd.

Ik ben het er dus helemaal niet mee eens dat het Marokkanen of moslims collectief zou mogen worden aangerekend dat bepaalde jongens zich misdragen, jongens die toevallig Marokkaanse of islamitische ouders hebben. Ik ben het dus absoluut niet eens met Tom Staal en ook niet met Abderrahman Farsi. De opvatting dat je het Marokkanen of moslims als collectief zou mogen kwalijk nemen wat een paar raddraaiers doen, vind ik onbeschaafd en racistisch.

Wat je doet als je de Marokkaanse gemeenschap verantwoordelijk stelt voor het gedrag van "hun zonen" is bovendien uitgerekend wat Marokkanen zo vaak wordt kwalijk genomen: het zich niet gedragen naar de normen en waarden van onze samenleving. In onze westerse en beschaafde samenleving geldt namelijk dat mensen individueel aansprakelijk zijn voor hun strafbare gedrag. De politie en de rechter moeten in het geval van een wetsovertreder met Marokkaanse etniciteit net zo handelen als in het geval van een autochtone wetsovertreder. Dat wil zeggen: het verwijtbare gedrag moet de wetsovertreder zelf aangerekend worden en niet zijn familie en niet alle mensen die toevallig dezelfde etniciteit of hetzelfde geloof hebben.

De essentie van racisme is dat mensen niet beoordeeld worden op hun eigen gedrag, maar op hun etniciteit of het feit dat ze geboren zijn als moslim of als christen. Als mensen beoordeeld of aangesproken worden op hun etniciteit of geloof, gaat het niet om de vraag of ze zelf iets verwijtbaars gedaan hebben, maar zuiver om het feit dat ze (ook) tot een bepaalde etnische of religieuze groep behoren. Dat wordt door de grondwet en door internationale mensenrechtenverdragen expliciet verboden.

Tien jaar geleden zou niemand het in zijn hoofd hebben gehaald om de Marokkaanse gemeenschap aan te spreken op het gedrag van ontspoorde jongeren, maar inmiddels is racisme politiek correct. Het gaat keihard en dat is erg verontrustend.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht