zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSegmenten
Column
Gepubliceerd: 2008-10-09
door: Kees van Oosten
Eén van de maatregelen van de gemeente Utrecht om de luchtverontreiniging te bestrijden, is de invoering van het segmentensysteem, uit een oogpunt van bereikbaarheid en luchtkwaliteit wel zo'n beetje het slechtst denkbare systeem. Het komt erop neer dat de binnenstad en omgeving in een paar taartstukken wordt verdeeld, waartussen geen autoverkeer meer mogelijk is. Wil je van het ene segment naar het andere, dan moet je eerst terug naar de 'verdeelring'. Tussen de verdeelring en de binnenstad lopen dan een paar drukke verzamelwegen als spaken in een wiel.

Het effect van de invoering van het segmentensysteem laat zich raden: heel veel extra autokilometers, doordat het autoverkeer zich via de verdeelring verplaatst van het ene segment naar het andere. Wegen als de Beneluxlaan, Pijperlaan, Haydnlaan, Lessinglaan, Spinozaweg, Thomas a Kempisweg, Cartesiusweg, Josephlaan, Marnixlaan, Einsteindreef, Schweitzerdreef, Eyckmanlaan, Kard. de Jongweg, Sartreweg, Waterlinieweg, 't Goylaan, die samen de verdeelring vormen, zullen nog veel zwaarder worden belast dan nu al het geval is.

De spaken in het wiel, de verzamelwegen die van de verdeelring naar het centrum lopen, krijgen ook te maken met veel extra autoverkeer: De Kinglaan, Weg der VN, Graadt van Roggenweg, Vleutenseweg, Oudenoord, Amsterdamsestraatweg, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Rubenslaan, Erzeystraat-Briljantlaan, Rijnlaan, Europalaan, Churchilllaan, Wilhelminalaan.

Natuurlijk, de mensen die in de binnenstad en directe omgeving wonen, zullen ertegen opzien om zoveel te moeten omrijden en dus hun auto laten staan. Maar het autoverkeer dat dagelijks onze wegen verstopt, komt van de buitenkant van de stad en van de regio (dagelijks 300.000 auto's) en die automobilisten nemen het beetje omrijden via de verdeelring, de A2 en de A12 op de koop toe. De invoering van het segmentensysteem leidt dus tot veel extra afgelegde autokilometers, veel ongerief, slechtere bereikbaarheid en extra luchtverontreiniging.

In een gemeente als Houten werkt het segmentensysteem goed, maar in een stad als Utrecht niet. Het grote verschil is dat Houten een lokaal dorpscentrum heeft en Utrecht een stadscentrum van landelijke betekenis. Het Utrechtse stadscentrum met zijn kantoren en winkelvoorzieningen trekt enorm veel regionaal en landelijk autoverkeer aan. En daarom is het segmentensysteem voor een stad als Utrecht onbruikbaar en schadelijk.

Waar komt het plan dan vandaan, als het alleen maar tot extra autoverkeer en tot extra luchtverontreiniging leidt? Het antwoord is eenvoudig: de stationsplannen die samen met de Jaarbeurs en Hoog Catharijne zijn beklonken, zijn gebaseerd op de autobereikbaarheid van het stationsgebied. In de Bilaterale Intentie Overeenkomsten staat het met zoveel woorden: "Partijen onderkennen dat een goede fysieke bereikbaarheid van het Plangebied voor alle vervoersmodaliteiten, in het bijzonder de auto, alsook expeditiemogelijkheden zowel tijdens de herontwikkelingsfase en de bouwfase alsook na de voltooiing daarvan, essentieel is voor de door HC te realiseren ontwikkelingen en alsmede leidend is in de bepaling van haar investeringsstrategie" en "De gemeente wordt verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ten aanzien van het oplossen van knelpunten in het omliggende wegennet van het plangebied, overeenkomstig het in bijlage 11 opgenomen 'Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid Stationsgebied' en 'Uitvoeringsplan Utrecht-West'." (BIO-Jaarbeurs).

Utrecht probeert iets aan de luchtverontreiniging te doen zonder tekort te schieten in de nakoming van afspraken met Hoog Catharijne en de Jaarbeurs. De fly-over over het 24 Oktoberplein wordt door de gemeente doorgezet omdat die aan de Jaarbeurs en Hoog Catharijne is beloofd. De Spoorlaan die stiekem in de plannen zit verstopt, moet gezien worden als een concessie aan de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, die anders niet akkoord gaan met autoremmende maatregelen in het stationsgebied. Als de gemeente echt ernst zou maken met het beperken van het autoverkeer, zouden de bilaterale overeenkomsten door Hoog Catharijne en de Jaarbeurs worden opgezegd en komt er van de stationsplannen niets terecht. Vandaar het segmentensysteem, dat in elk geval de autobereikbaarheid van Hoog Catharijne en de Jaarbeurs garandeert, daarbij de valse schijn wekt dat er nu toch echt iets tegen het toenemend autoverkeer wordt gedaan, maar de bewoners langs de verdeelring en de radiale wegen naar het stadscentrum toe met nog veel meer luchtverontreiniging opscheept.

Het serieus afremmen van autoverkeer begint niet bij het autoluw maken van de binnenstad, maar bij het weren van woon-werkverkeer bij de toegang tot de stad, bij de invalswegen. Het is heel eenvoudig: stoplichten moet zo lang op rood staan dat het woon-werkverkeer dat 's ochtends de stad in wil nog maar mondjesmaat binnenkomt. Zeer effectief en het scheelt 1 miljard euro.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht