zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVooruitgang
Column
Gepubliceerd: 2008-10-02
door: Kees van Oosten
Hoorde laatst minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings als zijn mening geven dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die mensen die met beroepsprocedures de vooruitgang proberen tegen te houden. Wat zou die man met vooruitgang bedoelen?

De aarde warmt sneller op dan wetenschappers in hun zwartste scenario’s hebben berekend. Met het gevolg dat gletsjers en het poolijs verdwijnen. Je moet nog snel even gaan skiën, want over een jaar of vijf is dat helemaal afgelopen. De zeespiegel stijgt met een meter of zes, zodat we snel onze dijken moeten verhogen.

De wereldvoorraad minerale brandstoffen wordt er in rap tempo doorgejaagd, waarom men, teneinde het autoverkeer gaande te houden, op grote schaal landbouwgronden gaat gebruiken om gewassen te verbouwen waar brandstof uit gehaald kan worden. Die landbouwgronden worden onttrokken aan de voedselproductie, zodat de prijs van maïs en andere eerste levensbehoeften tot recordhoogten stijgt en de mensen in arme landen als ratten sterven. Nogmaals: wat bedoelt zo'n Eurlings toch met vooruitgang?

Nederland en België zijn de landen in Europa met de meeste luchtverontreiniging en het hoogste aantal dodelijke slachtoffers per jaar door fijnstof, aldus prof. dr. L. Reijnders in de NRC van 20 augustus 2008, namelijk tussen de 15.000 en 25.000.

In 1972 verscheen 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome. In 1977 kwam het CDA met 'Niet bij brood alleen' en in 1978 de PvdA met een bemoedigend beginselprogram. Ik citeer met een brok in mijn keel: "Het demokratisch-socialisme roept niet alleen op tot solidariteit met de onderdrukten van vandaag. In toenemende mate zal het ook rekening moeten houden met de belangen van hen, die nog in het geheel geen stem hebben: de toekomstige generaties. Zij zijn het die bedreigd worden door een voortgezette ekonomische groei in de tegenwoordige vorm, waardoor een te zware aanslag wordt gepleegd op de natuur, zodat de overlevingskansen van de mensheid gevaar lopen."

Zouden het autoverkeer, het vliegverkeer en het energiegebruik sinds 1978 verdubbeld zijn of is het drie keer zoveel geworden? Ik durf het niet uit te zoeken. Duidelijk is dat wij op de ondergang afstormen. Eurlings bedoelt dus eigenlijk dat wij ons niet tegen de ondergang mogen verzetten.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht