donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaActie gemeente koren op molen Van Oosten
Lezersreactie door Paulus Jansen
Gepubliceerd: 2008-09-26
door: Lezers


Paulus Jansen is voormalig raadslid in Utrecht en tegenwoordig lid van de Tweede Kamer voor de SP.

Hij is een kruising tussen Robin Hood en Don Quichotte, gekoppeld aan een vilein cynische pen a la W.F. Hermans. Een strijder tegen het Grote Onrecht dat de inwoners van het provinciestadje Utrecht wordt aangedaan door: de ambtenaar. Maar nu slaat de ambtenaar terug, op kosten van de belastingbetaler.

Kees van Oosten, socioloog en jurist, heeft de afgelopen tien jaar in Utrecht naam gemaakt als strijder tegen alles wat riekt naar belangenverstrengeling, dubbele agenda’s, ambtelijke willekeur en andere in zijn ogen voze zaken die bij onze gemeentelijke overheid aan de orde van de dag zijn. Daarbij mogen een aantal thema’s zich in zijn bijzondere interesse verheugen: de Jaarbeurs, Holland Casino, de aanleg van nieuw asfalt en beton, in het bijzonder als dit ten koste gaat van het schaarse groen in de stad. En niet te vergeten: het meten met twee maten bij het uitgeven van vergunningen.

Prima interesses wat mij betreft, die hij deelt met de SP. Waar wij ons vooral richten op de politieke agitatie en het mobiliseren van de bevolking ontleent Van Oosten zijn lokale beroemdheid/beruchtheid vooral aan zijn juridische gevechten met de gemeente, waarbij hij opvallend vaak als winnaar uit de ring stapt. Daarbij heeft hij mijn grote sympathie.

Helaas heeft Van Oosten niet alleen positieve eigenschappen: hij vecht geen zakelijk geschil uit met zijn tegenstanders, maar verklaart ze de oorlog en dicht ze persoonlijk de meest laaghartige eigenschappen toe. Opvallend vaak richt hij daarbij zijn persoonlijke pijlen op ambtenaren, in plaats op de bestuurders die formeel verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Dat zou wat mij betreft alleen gerechtvaardigd zijn als een individuele ambtenaar een strafbaar feit pleegt. Doet een ambtenaar iets dat je niet bevalt en bedient hij zich daarbij van methoden die je nog minder bevallen, dan is dat nog geen reden om hem persoonlijk aan te vallen. Hij (of zij) doet dat immers namens de gemeente. Is er kritiek op iemands handelen dan dient daarvoor de politiek verantwoordelijk bestuurder aangesproken te worden (via de gemeenteraad), dan wel de gemeente als overheidsorgaan voor de rechter gesleept. Persoonlijke vendetta’s waarbij ambtenaren met naam en toenaam aan de schandpaal genageld worden zijn wat mij betreft uit den boze. Zeker als je mensen op de korrel neemt als Peter Segaar, die ik juist ken als zeer integere ambtenaar.

Drie ambtenaren hebben inmiddels de smadelijke uitlatingen van Van Oosten aan hun adres voorgelegd aan de rechter, en ze hebben de eerste slag gewonnen: Van Oosten, die overigens in beroep ging, moest een rectificatie plaatsen op zijn website. Wat ik niet begrijp is dat de gemeente Utrecht de rechtsbijstand van de drie ambtenaren voor zijn rekening neemt. Het zou wat mij betreft logisch geweest zijn als de gemeente Utrecht zich als belanghebbende partij in het proces gevoegd had en daarmee op dit punt de strijd met Van Oosten was aangegaan.

Nu dat niet gebeurd is - een staaltje politiek/bestuurlijke lafheid - deugt het niet om vervolgens wél de portemonnee van de belastingbetaler te trekken voor de steun aan drie privépersonen in hun geschil met een derde. Los van de tienduizend euro die dat gekost heeft is het geen zuivere manier van bestuurlijk handelen. Zo wordt alleen maar méér koren gegooid op de molen van Kees!

www.paulusjansen.nl

© 2007-2012 AllesoverUtrecht