zondag 8 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBelle: lelijk koekoeksjong
Lezersreactie Gerben Bruinsma
Gepubliceerd: 2008-09-24
door: Lezers
Hilde de Haan schreef in De Volkskrant (19 september 2007) over de Belle van Zuylen: "Een lompe inbreuk op het landschap". En: "de plek is niet geschikt voor zo'n kolos". Ik ben in Utrecht geboren en heb de skyline van de stad met ons ijzersterke landmark De Dom van harte lief. De Plompe Belle wordt een megalomaan gebouw. Het resultaat van een prestigestrijd tussen architecten en projectontwikkelaars ('wie bouwt het hoogste'). Het plan moet van tafel.

Maar in Utrecht is er amper debat over geweest. Ik hoor vaak dat het een onzinnig plan is, dat toch niet doorgaat. Maar ja, zo kwam de Neudeflat er wel, evenals Hoog Catharijne en het dempen van de Catharijnesingel. Ongevraagd kijken in de toekomst 5 miljoen mensen naar dat gevaarte van 262 meter hoog en aan de top ruim 80 meter breed. Het gebouw gaat met name door de hoogte en de breedte aan de top visueel heel erg opvallen. Het ding heeft als enige plus z'n mooie naam.

Architect Pi de Bruijn is als ontwerper uiteraard voor, met het argument dat de stad Utrecht een economische impuls nodig heeft en een landmark. En Utrecht zo niet Europees op de kaart staat en in de Metropool achterblijft bij Rotterdam en Amsterdam. Wat een onzin. Terwijl Utrecht aan de top staat voor de economische groei, met relatief kleinschalige werkgelegenheid. Ook de bewonerstevredenheid is groot. Voor Europa hebben we al een mooi landmark: de Dom. De provincie stelt dat het een te grote visuele stankcirkel geeft, horizonvervuiling. Bovendien is het een holle frase, omdat er geen functionele of culturele aanleiding is voor zo'n gebouw, vergeleken met bijvoorbeeld een tv-zendmast of een Pegus-schoorsteen of het bouwen langs een rivier zoals in Rotterdam.

In de toekomst kan je vanuit Den Haag en Amsterdam niet meer het Groene Hart inrijden zonder dat ding te zien. De toren gaat elke dag een streep door het Groene Hart trekken. Het verkleint het beeld van het veenweidelandschap. De secretaris van de Utrechtse Welstandscommissie noemt het gebouw het hoogtepunt van de verrommeling van Nederland. Verder is zoveel extra kantoorruimte zelfs op termijn niet nodig. Het is een lelijk koekoeksjong in een nest van kwaliteit van het bestaande plan voor het centrum van Leidse Rijn. En als er nou een plan zou komen met meerdere lagere hoge gebouwen, zoals in het Spuikwartier in Den Haag, OK.

Een raadslid in Den Bosch stuurde me een mail over een vergelijkbaar debat over hoogbouw in Den Bosch: "Wij hadden hier onlangs een adviseur over hoogbouw, Fons Asselbergs. Hij raadde hoogbouw als eenling sterk af. Het moet onderdeel uitmaken van een grootstedelijk ensemble, dan kan het wel, maar zomaar een toren slaat nergens op."

Ik roep de gemeenteraad op om een dusdanig besluit te nemen over de Belle van Zuylen, dat het mogelijk wordt er een raadgevend referendum over te houden. Ik verwacht dat de Utrechtse bewoners de toren dan wegstemmen

Gerben Bruinsma

© 2007-2012 AllesoverUtrecht