vrijdag 24 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBibliotheek +/-
Lezersreactie
Gepubliceerd: 2008-09-11
door: Lezers


Op de internetsite skyscrapercity.com wordt vurig gediscussieerd over het ontwerp van de bibliotheek aan het Smakkelaarsveld. Forumlid Rutger de Bruin denkt dat het ontwerp van VMX niet voldoet aan de gemeentelijke randvoorwaarden en schreef een ingezonden brief naar Allesoverutrecht.

Rutger de Bruin schreef een fictieve speech voor wethouder Janssen:

Geachte gemeenteraadsleden,

U hebt allen mijn brief over de architectenselectie gelezen en u heeft zich vergaapt aan het voorgestelde ontwerp voor de Bibliotheek ++.

Oplettende raadsleden hebben gezien dat in het ontwerp een vierlaagse ondergrondse parkeergarage is voorgesteld, die door de constructeur als technisch lastig en financieel onmogelijk wordt bestempeld. U hebt gezien dat in het ontwerp te weinig woningen zijn voorzien. Hierdoor ontstaat een tweede financieel gat, daar de opbrengst van de woningen gebruikt wordt voor de financiering van de voorzieningen.

U hebt de discussie over het overdekte maaiveld gevolgd. Een ontwerpoplossing die vanwege de sociale veiligheid door de jury, waarvan ik onderdeel uitmaakte, is gekraakt. Om aan bovenstaande drie en andere bezwaren tegemoet te komen is in
het selectieproces een verificatie voorzien. Zoals omschreven in mijn brief van afgelopen maandag zal deze bestaan uit het stellen van één vraag aan de geselecteerde architect: 'Bent u bereid een ontwerp te maken dat wél aan de gestelde randvoorwaarden voldoet?' Ik verwacht dat de architect met 'ja' zal antwoorden.

Bovenstaande afwijkingen van de randvoorwaarden zijn zo ingrijpend voor het ontwerp, dat het nieuwe ontwerp geenszins op het huidige zal lijken. Utrecht krijgt geen bibliotheek in de vorm van een plakbandhouder. Beschouwt u de selectieprocedure, de jurering, het uitroepen van twee opeenvolgende winnaars en het voorliggend ontwerp als entertainment in de zomerse komkommertijd. Ik vind het niet nodig te verifiëren of de andere gemaakte ontwerpen wel aan de randvoorwaarden voldoen of wel een realistisch uitgangspunt vormen voor verdere planvorming.

Ik verzoek u, raadsleden, bovenstaande in overweging te nemen en mijn voorstel het ontwerp van de bibliotheek te gunnen aan VMX goed te keuren.

Rutger de Bruin, Utrecht

© 2007-2012 AllesoverUtrecht