dinsdag 10 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDuyvendak, klimaatactivist
Column
Gepubliceerd: 2008-09-18
door: Kees van Oosten
Zeer aan te bevelen, het boekje van Wijnand Duyvendak, maar niet om de spijt die hij betuigt over zijn actieverleden. Daar zou hij trots op moeten te zijn: kraken, bezetten en inbreken om geheime ambtelijke documenten in de openbaarheid te brengen. In de commandobunker in Kloetinge trof hij kaarten aan met daarop locaties voor interneringskampen voor 'gastarbeiders' en 'subversieven'.

Interessant om te weten wat de overheid voor ons verbergt. Bij een inbraak op het ministerie ontdekte hij geheime documenten waaruit bleek dat er concrete plannen werden gemaakt voor de bouw van kerncentrales. Wijnand verdient een lintje: zonder zijn acties zaten we nu met een stuk of wat extra kerncentrales opgescheept. Niettemin neemt hij afstand van dit actieverleden.

Vanaf het einde van de jaren tachtig ging Duyvendak andere keuzes maken: "In de volgende hoofdstukken ga ik in op mijn ontwikkeling naar de parlementaire politiek." En dan legt Duyvendak in 150 bladzijden uit wat hij in zijn parlementaire werk bereikt heeft, namelijk niets. Was hij maar actievoerder gebleven, was hij maar doorgegaan met kraken, bezetten en inbreken.

Hoofdstuk na hoofdstuk beschrijft hij hoe alle politieke partijen, als het erop aankomt, weigeren om te kiezen voor effectieve maatregelen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Hoe Diederik Samson van de PvdA, ooit actievoerder bij Greenpeace, alleen nog maar gaat voor het partijpolitieke belang van zijn partij, hoe de ene na de andere milieuminister niets voor elkaar krijgt en hoe Nederland als mondiaal milieu-gidsland in korte tijd is terugvallen naar de 55ste plaats, ergens tussen Jamaica en Bulgarije.

De stijgende CO2-uitstoot is een tikkende tijdbom. En er resten ons nog slechts tien tot vijftien jaar om die tijdbom onschadelijk te maken. Aldus Duyvendak. Waarom hij als succesvol actievoerder de voorkeur geeft aan zinloos parlementair werk is een raadsel. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat ook nu nog vindt, nu ook zijn eigen partij hem heeft laten vallen. De vraag of wij ons, met het rampzalige vooruitzicht van een aarde zonder gletsjers en zonder poolijs, per se aan de wet en aan politieke spelregels moeten houden, lijkt mij niet moeilijk te beantwoorden.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht