dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVolgzame ambtenaren
Column
Gepubliceerd: 2008-09-28
door: Kees van Oosten
Klagen over ambtenaren hoor je volgens Paulus Jansen en Aleid Wolfsen te doen bij het college, de wethouder of desnoods bij de gemeenteraad. Hoe meer ik me afvraag waarom dat zo zou zijn, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het onzin is.

Uit ervaring weet ik dat het niets uithaalt om bij een wethouder, het college of de raad over het optreden van een ambtenaar te klagen. Dat is misschien ook juist de reden waarom ons die doodlopende weg zo dringend wordt aanbevolen. Ik heb regelmatig namens cliënten bij het college over ambtelijk optreden geklaagd en krijg altijd hetzelfde antwoord: "De ambtenaar in kwestie treft geen enkel verwijt."

Ik heb echter vooral twee principiële bezwaren. Het eerste is dat een ambtenaar niet anders behandeld hoeft te worden dan een gewone burger. Als een burger zich asociaal gedraagt, mag hij daar door zijn medeburgers op worden aangesproken. Ik zie niet in waarom dat anders zou zijn in het geval van een ambtenaar die zich asociaal gedraagt.

Mijn tweede bezwaar vind ik het belangrijkste. Als een ambtenaar het risico loopt dat hij publiekelijk wordt aangesproken op regelontduikend of asociaal gedrag, dan heeft hij een krachtig argument om tegen zijn superieuren en collega’s te zeggen: "Jullie bekijken het maar. Ik heb geen zin om mij publieke verontwaardiging op de hals te halen. Als jij de boel wil belazeren, dan doe je dat zelf maar." Hij kan de publieke opinie dan gebruiken als tegenwicht tegen de druk die hoge ambtenaren op hem uitoefenen om aan foute praktijken mee te doen.

Het feit dat de ambtenaar individueel door het publiek kan worden aangesproken, kan hij zodoende aangrijpen om zijn vrijheid en zijn zelfstandigheid binnen de organisatie terug te krijgen. Hij krijgt daardoor veel meer ruimte om zijn eigen geweten een rol te laten spelen en zich te onttrekken aan 'corporate crime'. Individuele aansprakelijkheid democratiseert de organisatie.

Hoezeer ambtenaren in Utrecht behandeld worden als een soort lijfeigenen bleek bijvoorbeeld toen het college alle 5000 gemeente-ambtenaren verbood om in eigen tijd(!) deel te nemen aan het TUMULT-debat over ‘de vierde macht’. En toen het ambtenaren van Stadsontwikkeling via Intranet door interim-directeur Guido van den Born bij dienstorder verboden werd om mij informatie te verstrekken (openbare informatie welteverstaan!). Ambtenaren durven ook in hun eigen tijd niet met mij te praten en zoeken via een omweg contact.

Wolfsen beweert dat hij ambtenaren wil beschermen tegen publieke kritiek, maar wat hij bereikt, is dat ambtenaren er geen eigen mening op na durven te houden en slechts mogen doen wat ze wordt opgedragen. De ‘fatsoensregel’ dat klachten over een ambtenaar bij het college of de wethouder thuishoren, is dan ook helemaal niet in het belang van de ambtenaar. Het versterkt alleen maar de macht van het handjevol mensen dat in de ambtelijke dienst de lakens uitdeelt, de lieden van wie Wolfsen als burgemeester afhankelijk is.

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht