zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaWelvaart
Column
Gepubliceerd: 2008-09-02
door: Kees van Oosten
Ik begon in 1968 met een maandloon van 800 gulden. De huur van mijn nieuwbouw rijtjeswoning was 190 gulden. Van mijn maandloon kon ik redelijk rondkomen. Ik reed in een ouwe auto, we gingen 3 weken per jaar op vakantie in Frankrijk of Duitsland en er was een zwart-wit-tv in huis.

Er is nu veertig jaar voorbij. Ik betaal 420 euro huur voor een bovenwoning, een derde van mijn maandinkomen. Ik rijd nog steeds in een ouwe auto. Mijn vakantiebesteding is niet veranderd. De tv is inmiddels in kleur. Het belangrijkste verschil is dat ik een (gebruikte) computer en een mobieltje heb. Mijn welvaart is er sinds 1968 beslist niet op vooruitgegaan.

Nu is het niet mijn bedoeling om te klagen: ik ben tevreden met mijn welvaart. Maar ik vraag me wel af waarom mensen van mijn generatie straks moeten doorwerken tot we 67 zijn en waarom we nog steeds 36 uur per week moeten werken.

Toen ik in 1968 mijn loopbaan begon, was er in Nederland nog maar één bedrijf dat een computer had: de Heidemij in Arnhem. Tussen 1968 en nu heeft de automatisering haar intrede gedaan en dat heeft geleid tot een aanzienlijke vergroting van de arbeidsproductiviteit. Je zou zeggen dat we daardoor stinkend rijk hadden moeten worden.

Toen bekend werd dat Beatrix iets met Claus had, stuurde Nederhorst, destijds fractievoorzitter van de PvdA, een brief van vijf kantjes naar 192 verontruste leden. Die werd 192 keer uitgetikt, want er was nog geen fotokopieerapparaat, laat staan e-mail. En een stenciltje gaf geen pas. Moet je je voorstellen: tien typistes die dagen bezig zijn om een brief 192 keer uit te tikken. Als je bedenkt dat een auto tegenwoordig volledig geautomatiseerd wordt gemaakt en dat de boer zijn koeien geautomatiseerd melkt, dan zou je toch zeggen dat onze arbeidsproductiviteit wel honderd keer groter is geworden.

Nu de vraag die mij zo bezighoudt: waar is de vrucht van al die extra productiviteit gebleven? Waarom zijn wij nu niet stinkend rijk met z’n allen en waarom moeten we doorwerken tot we 67 zijn? Wie is er met al die extra welvaart aan de haal gegaan?

Kees van Oosten
SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht