zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Subsidie corrumpeert
Column
Gepubliceerd: 2009-04-07
door: Kees van Oosten
Subsidie is een krachtig middel om kritische geluiden de kop in te drukken. Welzijnswerkers, ooit geroepen om bewoners bij te staan in hun emancipatiestreven, zijn verworden tot uitvoerders van gemeentelijk beleid. Opbouwwerkers van Portes en Cumulus werden een paar jaar terug op een DUO-cursus gestuurd, zodat ze de bewoners van Ondiep, Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht er met slimme trucjes toe konden bewegen hun verzet tegen de sloop van hun sociale huurwoningen op te geven. Wat die opbouwwerkers consequent niet doen, nog steeds niet, is de bewoners goed informeren over wat hun rechten zijn.

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat geldt voor welzijnswerkers en dat geldt maar al te vaak ook voor stichtingen die zich, met subsidie van de gemeente, inzetten voor het milieu. Kort na zijn aantreden in 2006 maakte wethouder Robert Giesberts bekend dat hij van plan was om de kapverordening en de kapvergunning af te schaffen en om die te gaan vervangen door een 'bomenvisie'. Was helemaal doorgesproken met het Platform van Utrechtse Natuur en Milieugroepen (PLU), zo'n beetje de achterban van GroenLinks. Het succesvolle verzet tegen het onzalige plan kwam van actievoerders van buiten het subsidiecircuit en van boze bewoners.

Hetzelfde PLU organiseert nu een bijeenkomst waarop de heren Haarsma en Ulrich nog eens mogen komen uitleggen hoe goed het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht in elkaar zit. "We verheugen ons erop dat Hans Haarsma (projectleider ALU) en Ronald Ulrich van de gemeente Utrecht de avond openen met een toelichting op het ALU op stedelijk niveau." Het gaat er volgens de uitnodiging om "met elkaar te onderzoeken hoe nu constructief verder te werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit".

Je zou denken dat het, na de inspraak- en voorlichtingscampagne van de gemeente, waarbij de heren Haarsma en Ulrich uitputtend de gelegenheid hebben gehad het ALU aan de mensen uit te leggen, misschien eens tijd is voor een beschaafd doch kritisch debat. Niks daarvan: de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, die haar sporen heeft verdiend in het verzet tegen het luchtkwaliteitswanbeleid van de gemeente, is niet uitgenodigd en haar woordvoerder is niet welkom. Het moet namelijk wel 'constructief' blijven. Dus wie zin heeft om zich nog eens de zegeningen van het ALU te laten uitleggen, kan terecht bij het PLU-milieucentrum.

Voor de kritische burger die nu wel eens zelf aan het woord wil komen, organiseert de SSLU (die geen subsidie krijgt en ook beslist niet wil hebben) een bijeenkomst op woensdag 15 april om 19:30 uur in de Kargadoor.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht