zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
CO2 en Stikstof
Column
Gepubliceerd: 2009-12-05
door: Kees van Oosten
De collegepartijen PvdA, VVD, CDA en Christenunie menen dat het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (het ALU) "te complex" is voor de bevolking om er via een referendum over te kunnen beslissen, aldus de berichtgeving in het AD/UN van 4 december 2009.

Het zal je als burger maar gezegd worden: u mag daar niet over meepraten, want u bent daar te stom voor. Als het ALU te complex voor ons is, hoe moet dat dan als wij in maart 2010 een keuze moeten maken tussen al die verschillende verkiezingsprogramma's? Straks komen de PvdA, VVD, CDA en CU met het voorstel om de raadsverkiezingen af te schaffen, want dat is dan natuurlijk ook veel te complex voor de bevolking.

Het lijkt mij dat Utrechtse burgers zich enorm geschoffeerd moeten voelen. Het is in elk geval goed om te weten dat de PvdA, VVD, CDA en de Christenunie een bepaald geringe dunk hebben van de verstandelijke vermogens van de doorsnee burger.

Wat het oordeel van de PvdA, VVD, CDA en CU ronduit potsierlijk maakt is dat zij zelf niets van het ALU begrijpen. Er zijn heel wat meer geinteresseerde burgers die het ALU bestudeerd hebben dan raadsleden. Wat doet de gemeenteraad als er om een oordeel over het ALU wordt gevraagd? Dan zeggen ze: adviesbureau Oranjewoud heeft het gelezen en die zegt dat het oké is, dus dan zal het wel goed zijn.

Om het ALU serieus te beoordelen moet je beschikken over de berekeningen die er zijn uitgevoerd. Die berekeningen zijn niet aan de gemeenteraad verstrekt en die heeft dus blind in meerderheid voor het ALU gestemd. Die berekeningen waren echter wél bij een groot aantal betrokken burgers bekend, want die hebben die gegevens op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagd en bestudeerd. De gemeenteraad zou van die kennis kunnen profiteren, maar de PvdA, VVD, CDA en CU houden geinformeerde burgers er liever buiten.

Uit de schaarse reacties van de raadsleden van PvdA, VVD, CDA en CU blijkt dat ze het ALU helemaal niet gelezen hebben en in de verste verte niet begrijpen waar het over gaat. Neem nu zo'n Bert van der Roest van de PvdA. Die schreef op 2 november 2009 op zijn website ("Referendum nee") dat het bij de luchtkwaliteit gaat om CO2 en Stikstof. Dat staat er nu al een maand en het was geen van zijn partijgenoten opgevallen. Dat bedoel ik. Dat zijn de raadsleden die vinden dat wij te stom zijn om over het ALU mee te praten.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht