dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaFarizeeërs
Column
Gepubliceerd: 2009-02-09
door: Kees van Oosten
Weinig bijbelverhalen hebben op mij als kind zo veel indruk gemaakt als het verhaal over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:30-37). Zoals op elk kind, want juist kinderen kunnen nog ontzettend boos worden over onrecht.

Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. De priester en de wetgeleerde gingen aan de overzijde aan hem voorbij en deden alsof ze hem niet zagen. Vervolgens komt er een Samaritaan langs, die de gewonde man verzorgt, op zijn ezel zet en in een herberg onderbrengt.

De gelijkenis voert de Samaritaan niet ten tonele om te laten zien dat Samaritanen, aan wie iedereen de pest had, best goede mensen kunnen zijn. De boodschap is: zelfs zo'n verachtelijke Samaritaan gedraagt zich menselijker dan de priester en de wetgeleerde, die nota bene de mond vol hebben van gerechtigheid. Adderengebroed noemt Jezus ze. Van buiten lijken ze zo rechtvaardig, maar van binnen zijn ze vol huichelarij, wetsverachting, roof en onmatigheid (Mattheüs 23:1-39).

De priesters en de wetgeleerden, dat zijn de lieden die ons besturen, de politici, met hun vrome verhalen over de betere samenleving, het milieu en waarlijk mens-zijn. Wie de rovers zijn, wordt duidelijk als je ziet hoe Bas van Maanen met zijn autodemontagebedrijf aan de Verlengde Vleutenseweg door een paar ambtenaren weggetreiterd wordt. Of hoe Jan en Joke van Schip met hun biologische bedrijf brodeloos worden gemaakt door een stel ambtenaren. Of hoe Fred Siudak, de klokkenluider van de RHD, ertoe werd gebracht zich een kogel door het hoofd te jagen.

Als een burger of ondernemer in Utrecht door een paar ambtenaren de vernieling in wordt geholpen, wordt het oorverdovend stil in het stadhuis. Op het bericht over Bas van Maanen, van het bedrijf dat sinds 1958 gevestigd is aan de Verlengde Vleutenseweg en dat de gemeente zonder enige compensatie en met bestuursdwang probeert weg te krijgen, heeft niet één raadslid gereageerd. En onze PvdA- burgemeester Wolfsen "dondert" dergelijk slecht nieuws over zijn ambtenaren ongelezen in de prullenbak, zoals hij onlangs vol trots vertelde.

De lieden die beweren zo goed te weten hoe de betere samenleving eruit moet zien en hoe wij ons als burgers behoren te gedragen, ze houden zich stil als ze van zich zouden moeten laten horen. Ze gaan op een laffe manier de discussie met kritische burgers uit de weg. Ze kijken de andere kant uit als er ondernemers brodeloos worden door de uitbreiding van Hoog Catharijne, als er burgers dakloos worden door de sloop van goede betaalbare huurwoningen en als blijkt dat er elk jaar 400 mensen een paar jaar te vroeg sterven als gevolg van luchtverontreiniging. Het leed, het verdriet en zelfs het voortijdig sterven van mensen interesseert ze niets.

De rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën (Mattheüs 23:1-39) is heel toepasselijk. Jezus zegt: die schriftgeleerden en Farizeeën doen alsof zij de wijsheid en de wet in pacht hebben (ze "hebben zich op de stoel van Mozes gezet") en je kunt maar het beste doen wat ze zeggen, maar verlies daarbij niet uit het oog dat ze het zelf niet doen ("want zij zeggen het wel, maar doen het niet"). "Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markt en om door de mensen rabbi genoemd te worden."

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars. Wee u, raadsleden en politici, die de andere kant uit kijken als er uit uw naam groot onrecht geschiedt.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht