woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMogen wij even afrekenen?
Column
Gepubliceerd: 2009-02-01
door: Kees van Oosten
Bij verenigingen, stichtingen, BV's en NV's is een bestuurder flink de klos als hij als bestuurder nalatig is geweest. In het Burgerlijk Wetboek 2:9 staat het zo: "Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden."

Voor een gemeentebestuur geldt dit precies zo. Alleen komt zelden iemand op het idee om een burgemeester, een wethouder of de hele gemeenteraad voor de rechter te slepen. Maar juridisch is dat geen probleem en het lijkt mij zeker de moeite waard. Neem nu de burgemeester. In de gemeentewet staat dat de burgemeester toeziet op de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en op de kwaliteit van burgerparticipatie. Iedereen weet dat het met de behandeling van bezwaarschriften en de burgerparticipatie in Utrecht droevig gesteld is. Daarover bij de gemeenteraad klagen, heeft geen enkele zin. Een aantrekkelijke optie is dus om burgemeester Wolfsen te dagvaarden in verband met taakverwaarlozing. Wolfsen voelt zich immers wel geroepen om gratis voetbalwedstrijden en concerten bij te wonen, maar bezwaarschriften en burgerparticipatie houden hem in het geheel niet bezig.

Vorige week hadden we 'raadsinformatie' over het Muziekpaleis. Daar hebben wij als betrokken burgers wethouder Janssen en wat raadsleden uitgelegd dat de vrijstelling/bouwvergunning Muziekpaleis geen schijn van kans maakt, omdat de luchtrapportage van geen kanten deugt. Na zo veel verloren procedures over luchtkwaliteit zou je denken dat zo'n welgemeende waarschuwing wel ter harte wordt genomen. Er waren inderdaad wat raadsleden die er bij de wethouder op aandrongen om met bewijs te komen dat de 'luchtboekhouding' klopt. In de daarop volgende raadscommissie wapperde Harm Janssen met wat papiertjes, riep iets in de trant van: "U mag mij daarop afrekenen" en de raadscommissie liet zich, zoals gebruikelijk, met een kluitje in het riet sturen.

Op 30 mei 2007 vond het laatste concert plaats in het Muziekcentrum aan het Vredenburg en inmiddels is het grotendeels gesloopt. De bouwvergunning/vrijstelling is er nog steeds niet. Het ontwerp-besluit moet nog naar de provincie worden gestuurd voor een zogeheten verklaring van geen bezwaar. Die zal er wel komen, want de gemeente en de provincie zijn twee handen op één buik. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt te voorspellen dat het Muziekpaleis ergens in het najaar door de rechtbank zal worden afgeschoten. Dan zal de wethouder de zwarte piet natuurlijk leggen bij de bezwaarmakers, maar iedereen begrijpt dat hij gewoon zijn werk niet heeft gedaan en dat de gemeenteraad te beroerd is om zijn controlerende taak te vervullen.

Grove nalatigheid, anders kun je het niet noemen. De gevolgen? In het Muziekcentrum aan het Vredenburg hadden nog steeds gewoon concerten kunnen plaatsvinden. Welke dwaas sloopt alvast een gebouw als hij nog niet over een bouwvergunning beschikt voor wat daarvoor in de plaats moet komen en bovendien weet dat die nieuwe bouwvergunning grote problemen gaat opleveren omdat in het Stationsgebied van geen kanten wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit? De exploitatie van de Rode Doos, daar moeten miljoenen bij. Hoe denkt Utrecht zonder muziekcentrum aan het Vredenburg ooit culturele hoofdstad van Utrecht te worden?

Hoeveel voorbeelden moet ik noemen? De Stationsplannen hebben inmiddels ruim honderd miljoen euro gekost. Maart 2006 werden de overeenkomsten met Hoog Catharijne, de Jaarbeurs en NS-Vastgoed getekend en werd er euforisch geroepen dat de vernieuwing van het stationsgebied kon beginnen. De enige bouwvergunning/vrijstelling die er sindsdien (na drie jaar!) is verleend, is die voor het Winkelgebouw Vredenburg-Noord en die zal het beroep dat ertegen is ingesteld waarschijnlijk niet overleven, want de gemeente vond het niet nodig om onderzoek te doen naar mogelijke overbewinkeling en zoals gewoonlijk deugt de luchtrapportage niet. Strakjes, in 2010, als er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn, ligt het gebied Vredenburg-Smakkelaarsveld helemaal open, zonder dat er een goedgekeurde bouwvergunning zal zijn. Dat zal het roemloze einde zijn van het zoveelste city-project in Utrecht.

Harm Janssen komt vast goed terecht. In 2010 maakt hij als 'ervaren' stadsbestuurder kans op een plaatsje in de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Robert Giesberts maakt als 'ervaren' wethouder kans op een baantje bij een of ander waterschap. Harrie Bosch wordt directeur van een of andere woningcorporatie en Tymon de Weger directeur van Jeugd en Gezin. En als in 2010 het nieuwe college aantreedt, met nieuwe ambities om Utrecht op te stoten in de vaart der volkeren, zal iedereen vergeten zijn welke wethouders en welke raadsleden er van 2006 tot 2010 zo'n verschrikkelijke puinhoop van hebben gemaakt.

"U mag mij daarop afrekenen." Dat zei Yet van den Bergh (LU) ook. Als er nu één wethouder is die niets gedaan heeft om Utrecht voor te bereiden op de normen waar in 2005 en 2010 aan moest worden voldaan op grond van het Besluit luchtkwaliteit 2001, dan is het milieudeskundige Yet van den Bergh wel, die tegenwoordig weer van zich laat horen om te vertellen hoe het allemaal zou moeten. Marie-Louise van Kleef (PvdA), inmiddels algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, in het vorige college verantwoordelijk voor woonwagenbeleid, ruimtelijke ordening en herstructurering. Ook al zo'n brekebeen die op van alles en nog wat afgerekend mocht worden. Ook al doen ze het nog zo beroerd, ze komen allemaal mooi terecht. Afrekenen? Vergeet het maar! Zelfs een absolute bestuurlijke non-valeur als wethouder Tymon de Weger wordt niet weggestuurd. Alleen maar omdat GroenLinks en de PvdA te beroerd zijn om zelf de portefeuille Verkeer en Milieu voor hun rekening te nemen.

Echt, het enige wat er nog op zit, is het ijdele gezelschap carrièrejagers echt af te rekenen op hun grove nalatigheid en hun wanbeleid, door ze stuk voor stuk voor de rechter te dagen in verband met de megaschade die ze toebrengen aan de publieke zaak van de gemeente Utrecht.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht