donderdag 21 november 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaBroodje Aap
Discussie
Gepubliceerd: 2009-01-17
door: Lezers


Reactie van verkeers- en milieuwethouder Tymon de Weger op de berichtgeving van Allesoverutrecht rond de Majellaknoop.

“Wat is er bij jullie in Utrecht aan de hand? Ik hoor dat er politieke spanningen zijn binnen het college?” Een verontrust telefoontje afgelopen donderdag van een politieke vriend uit de regio! Ik moest wel lachen: hoe een gerucht de wereld in komt! Ik kon hem totaal gerust stellen. Met het college in Utrecht is helemaal niets aan de hand. Integendeel: als er ergens prettig samengewerkt wordt, is het wel in dit college van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. En zeker afgelopen week, toen we ons in grote eensgezindheid hebben gebogen over netelige kwesties als de nieuwe bibliotheek, de Majellaknoop, schone bussen, het nieuwe winkelcomplex aan het Vredenburg en zo nog een paar.

Maar hoe komt zo’n gerucht nu de wereld in? Want je kunt er om lachen - en reken er op, dat we dat in het stadhuis vaak en graag doen - maar er zit ook wel een serieuze kant aan. Want wat is een gerucht eigenlijk? Van Dale: een gerucht is een bericht dat rondgaat maar waarvan de waarheid onzeker is. Op Wikipedia vond ik een nog treffender omschrijving, die goed aangeeft wat er aan de hand is in Utrecht: “Geruchten kunnen een krachtige destructieve werking hebben. Ze kunnen de reputatie van een persoon onherstelbaar beschadigen. Op de financiële markten kunnen geruchten een grote rol spelen op de ontwikkeling van de prijs van aandelen. In oorlogen kunnen geruchten over vijfde colonnes leiden tot het willekeurig arresteren, mishandelen en lynchen van mensen.” Kijk, dat is andere koek van japie.

Waar komt nu dat gerucht vandaan over politieke spanningen in Utrecht? Je hoeft maar te googlen en je hebt de bron te pakken. De website “Alles over Utrecht”, en wel een artikeltje van Wouter de Heus van 14 januari onder de kop “Politieke spanning door Majellaknoop”. Hij schrijft daar: “Het geschil tussen de gemeente Utrecht en Stichting Ronduit Weg over de Majellaknoop leidt tot oplopende spanningen binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.” Hoe komt hij daar nu zo bij?

Complottheorie
Wouter zat na de collegevergadering van de dag daarvoor te wachten op een besluit over de Majellaknoop. Dat bleef uit en dus begon hij weer eens een van zijn bekende complottheorieën te smeden. Nergens op gebaseerd, maar toch maar eens een belrondje onder Utrechtse politici gepleegd. Jammer voor Wouter, maar zo lezen we: “op fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie na was geen van de verkeerswoordvoerders bereikbaar voor commentaar. Bikker wacht een besluit van het college af. ‘Ik heb liever een goed besluit dan een snel besluit over de Majellaknoop.’”

En dat is alles! Verder geen enkele aanwijzing voor welke politieke spanning dan ook. Mirjam’s droge quote leverde geen enkel houvast voor zijn geruchtmakende gerucht. Dat kan ook niet, want er is helemaal geen sprake van politieke spanning. De meerderheid van de Utrechtse politiek en samenleving wil, dat de Majellaknoop eindelijk eens wordt doorgehakt. En dat aan eindeloos juridisch procederen eens een eind komt.

Urban legend
Dit soort geruchten worden wel tot de categorie Broodje Aap gerekend. Ook daarvan geeft Wikipedia een mooie omschrijving: “Een broodjeaapverhaal of stadslegende (en: urban legend) is een (meestal) verzonnen verhaal dat als waar gebeurd wordt doorverteld. Het heeft altijd de vorm van een interessante geschiedenis – vaak van recente datum – met bijzondere, soms bizarre feiten. Vooral door de manier waarop deze verteld worden wint het verhaal aan overtuigingskracht. De gepresenteerde feiten berusten echter niet op waarheid.”

Kijk, dat is hier nu precies aan de hand: Wouter de Heus stuurt broodjeaapverhalen de wereld in. Niet zozeer om de werkelijkheid in het stadhuis te achterhalen, maar juist om een gerucht de wereld in te helpen. Met als doel verwarring te zaaien in de Utrechtse politiek en als het even kan een leuk politiek relletje te creëren.

Ik had dit al eens eerder met Wouter de Heus beleefd. Hij wist nog voordat het Actieplan Luchtkwaliteit uitkwam al heel zeker, dat het college intern overhoop lag over de Spoorlaan, in het Leefbaar-tijdperk een politiek zeer beladen onderwerp. Ook weer helemaal mis, dit college wil helemaal geen Spoorlaan. Wat keek hij op z’n neus, toen het allemaal totaal anders bleek te liggen. Nadat ik hem daarover hartelijk had uitgelachen, heeft Wouter dat bewuste artikel snel van zijn website gehaald. Het is ook verder niet tot publicatie gekomen. Wouter, een welgemeende tip: dat zou ik met Politieke spanning door Majellaknoop ook maar gauw doen. Want wie wil er nu voor aap staan?

Tymon de Weger,
Wethouder ChristenUnie


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht