zaterdag 7 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGeblunder
Column
Gepubliceerd: 2009-01-11
door: Kees van Oosten
Op 9 januari 2006 nam het college het Majellabesluit. Op 19 februari 2006 werd daar bezwaar tegen gemaakt door het bewonerscomité Ronduit Weg. In de column Majellaleed van 1 augustus 2008 heb ik op een rijtje gezet hoe het verder ging.

In april 2006 trad het college aan, met Tymon de Weger als wethouder voor verkeer en milieu. Vanaf april 2006 is De Weger dus verantwoordelijk voor hoe het verder ging met de Majellaknoop. En met de fly-over 24 Oktoberplein. En met de Europalaan. En met alle luchtkwaliteitsrapportages die door de rechtbank afgekeurd zouden worden.

De eerste blunder van De Weger was om het bezwaar van het bewonerscomité op 17 juli 2006 niet-ontvankelijk te verklaren. In gewone taal: "Uw bezwaar wordt niet behandeld, want de Majellareconstructie heeft voor de PHL-laan geen gevolgen." Dat leverde een vertraging op van een jaar. Op 13 november 2006 vernietigde eerst de rechtbank de niet-ontvankelijkheidsverklaring. Daar ging de gemeente tegen in beroep. Op 18 juli 2007 bevestigde de Raad van State de uitspraak van de rechtbank.

De tweede blunder van De Weger was om het bezwaarschrift van Ronduit Weg op 18 december 2007 zondermeer van tafel te vegen. Op basis nota bene van precies dezelfde verkeerscijfers die in de eerdere procedure al waren afgekeurd door de rechtbank en de Raad van State. Ook deze tweede blunder zou weer voor een jaar vertraging zorgen. Op 24 december 2008 bevestigde de Raad van State opnieuw de vernietiging van het besluit door de rechtbank.

De derde blunder van De Weger was dat hij geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de Raad van State op 24 december 2008 de uitspraak van de rechtbank zou bevestigen. De gemeente had na de vernietiging van het besluit op bezwaar op 23 mei 2008 meteen een nieuw besluit op bezwaar moeten voorbereiden, voor het geval het hoger beroep op niets uit zou lopen. In dat nieuwe besluit op bezwaar had de gemeente maatregelen kunnen opnemen die de nadelige gevolgen op de PHL-laan compenseren. Als de gemeente dat had gedaan, zou het werk nu niet stil zijn komen te liggen.

Door al het geblunder van De Weger zijn we nu eigenlijk niet veel verder dan de situatie op 9 januari 2006, toen het Majellabesluit genomen werd. Al die procedures hebben handenvol geld gekost, de mensen in Oog in Al en in de omgeving van het kruispunt balen verschrikkelijk en het verkeer loopt vast. En wie krijgt straks de zwarte piet? Precies, dat zijn de mensen die niets anders willen dan dat de gemeente zich gewoon aan de wet houdt, aan de wet milieubeheer in dit geval, die ons schone lucht garandeert.

De vierde blunder van De Weger is dat hij de bezwaarmakers onder druk zet om ermee akkoord te gaan dat het werk aan de Majellaknoop nu illegaal wordt voortgezet. De rechtbank heeft het vrijstellingsbesluit geschorst en de Raad van State heeft die uitspraak bevestigd. Verdergaan mag dus niet, want dat zou erop neerkomen dat er zonder vrijstelling wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Als je dat als burger zou doen, in strijd met het bestemmingsplan een schuurtje neerzetten bijvoorbeeld, ben je zwaar de klos en word je keihard aangepakt. Voor De Weger van de ChristenUnie, die de gehoorzaamheid aan de wet hoog in haar vaandel heeft staan, lijkt dat dus geen enkel probleem te zijn.

Wat De Weger wil, verder werken aan een reconstructie die door de rechtbank is geschorst en dus in strijd is met het geldende bestemmingsplan, wordt in de Wet economische delicten zelfs omschreven als een strafbaar feit. En wat hij van de bezwaarmakers in Oog in Al wil, is dat zij hem toestemming geven om dat strafbare feit te begaan. Wanneer besluit de gemeenteraad nu eindelijk eens dat De Weger volstrekt ongeschikt is voor het wethouderschap?

Als De Weger nu alleen zou blunderen bij de Majellaknoop, maar het Utrechtse verkeers- en luchtkwaliteitsbeleid is een en al geblunder. De gemeente heeft 15 procedures op rij over luchtkwaliteit verloren. Het gerechtshof wil dat de gemeente aan de hand van meetresultaten het effect van haar maatregelen aantoont. Dat kan de gemeente niet, want de gemeente heeft nooit metingen gedaan. En al die kostbare luchtkwaliteitsonderzoeken die elke keer maar weer over gedaan moeten worden en al die infra- en stationsplannen die jaren vertraging oplopen omdat Utrecht zijn luchtkwaliteit niet op orde heeft. En dan de miskleun om 144 bussen aan te schaffen die niet aan reductie van NO2 zullen bijdragen, waar juridisch gezien de grootste problemen liggen.

Dat de gemeenteraad De Weger niet al lang heeft weggestuurd, is zo in strijd met het gezonde verstand dat je daar politiek cynisme achter moet zoeken. Zou het zo zijn dat de PvdA en GroenLinks er feestelijk voor bedanken om zelf de portefeuille verkeer en milieu voor hun rekening te nemen? Laten we eerlijk zijn: er zijn maar twee portefeuilles waarmee een politieke partij in Utrecht echt risico loopt om nat te gaan. De portefeuille voor de stationsplannen, daar is het CDA mee opgezadeld, en die voor verkeer en milieu, daar wordt de ChristenUnie mee opgescheept. En de PvdA en GroenLinks kunnen ondertussen volkomen gratuit de houding aannemen dat zij het veel beter zouden hebben gedaan. Zo werkt het toch in de politiek? Ik heb een voorstel: stuur De Weger naar huis, geef Rinda den Besten of Cees van Eijk verkeer en milieu en gun de ChristenUnie jeugd en gezin of cultuur.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht