zaterdag 7 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaHet Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Column
Gepubliceerd: 2009-01-18
door: Kees van Oosten
Altijd weet het college mij weer te verrassen door een beslissing te nemen die ik totaal niet had verwacht. Het probleem is dat ik ondanks alles toch geneigd ben om de overheid te zien als een rationeel calculerende instantie. Ze geven immers een vermogen uit aan top-adviseurs en peperdure advocaten en dan verwacht je dat er een uitgekookte strategie zit achter hun beslissingen.

Op 22 december 2008 droeg de rechtbank de gemeente op uiterlijk in de derde week van januari met een besluit op bezwaar over het Winkelgebouw te komen. Dat besluit had er eind augustus al moeten zijn, want de gemeente mag niet langer dan 10 weken doen over de behandeling van een bezwaar. Onder andere het BOCP, de SSLU (schone lucht) en de SZOU (zelfstandige ondernemers) hadden bezwaar gemaakt.

De rechtbank had op 22 december ook tegen de gemeente gezegd: "Ga in het besluit op bezwaar nu alvast in op alles wat het BOCP, de SSLU en de SZOU als bezwaren naar voren hebben gebracht, anders zitten we hier over een half jaar weer."

Wie schetst dus mijn verbazing toen ik 14 januari het besluit op bezwaar ontving: het BOCP en de SSLU worden door de gemeente niet-ontvankelijk verklaard. Lekker makkelijk, want dan hoef je niet op al die moeilijke bezwaren in te gaan. Laat de Raad van State nu net beslist hebben dat de SSLU wel degelijk als belanghebbend moet worden beschouwd. Ook het Bewoners Overleg City Project is een lastige klant, die net als de SSLU steevast door de rechtbank als belanghebbend wordt beschouwd.

Een hele dwaze beslissing dus, want het lijdt geen twijfel dat de rechtbank het besluit op bezwaar gaat vernietigen en de gemeente gaat opdragen om alsnog inhoudelijk op de bezwaren van de SSLU en het BOCP in te gaan. Kortom, precies hetzelfde liedje als bij de Majellaknoop. En wethouder De Weger maar klagen over die eindeloze juridische procedures.

Nog zorgelijker is dat in het besluit op bezwaar niet of nauwelijks wordt ingegaan op het bezwaar van de Zelfstandige Ondernemers: de dreigende overbewinkeling in Utrecht. De SZOU had aangevoerd dat het winkelvloeroppervlak in Utrecht de komende 10 jaar met 66% toeneemt, terwijl de bevolking maar met 16,6% toeneemt en dat bovendien een stormachtige ontwikkeling plaatsvindt in het internetwinkelen. De rechtbank kan niet accepteren dat zo'n fundamenteel bezwaar genegeerd wordt.

Waarom is het zo zorgelijk dat het besluit op bezwaar nauwelijks ingaat op het argument van de overbewinkeling? Omdat daaruit blijkt dat Hoog Catharijne er niet meer in gelooft (economische crisis, bereikbaarheidsproblemen). Als HC dat Winkelgebouw nog steeds graag had willen hebben, dan was het alsnog met een respectabel onderzoeksrapport op de proppen gekomen om te proberen het argument van overbewinkeling te weerleggen.

Als HC de uitbreiding met 6.500 m2 kennelijk al niet meer ziet zitten, dan hebben ze die andere 38.500 m2 natuurlijk ook al lang uit hun hoofd gezet. En de enige manier voor HC om onder de ontwikkelingsovereenkomst met de gemeente uit te komen, is dat de rechtbank het vrijstellingsbesluit met bouwvergunning voor het Winkelgebouw vernietigt. Doordat de gemeente nu dit beroerde besluit op bezwaar neemt, dat zeker door de rechtbank zal worden vernietigd, wordt HC op zijn wenken bediend en kan het zich terugtrekken uit de Stationsplannen. Het was in het belang van de gemeente geweest om met een goed doortimmerd besluit op bezwaar te komen, zodat HC zich niet aan zijn investeringsplicht zou kunnen onttrekken. In plaats daarvan komt de gemeente met een flutbesluit, waarvan de vernietiging bij voorbaat vaststaat.

Als het Winkelgebouw sneuvelt en Hoog Catharijne houdt het verder voor gezien, dan is het afgelopen met de Stationsplannen. Het enige wat dan overblijft, is een ongelofelijke puinhoop op het Smakkelaarsveld en het Vredenburg en een verlies van een paar honderd miljoen euro i.v.m. voorbarige sloop- en ‘conditionerings’-werkzaamheden, benevens honderden kilo's adviezen en rapporten.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht