dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Column
Gepubliceerd: 2009-01-04
door: Kees van Oosten
De prijs die Utrecht van Milieudefensie heeft gekregen in verband met het voornemen over te stappen op hybride stadsbussen moet Utrecht maar gauw teruggeven.

In het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 wordt berekend dat de problemen met de luchtverontreiniging in 2015 wel zo'n beetje achter de rug zijn. Dat zou dan onder meer te danken zijn aan de invoering van de milieuzonering en het ‘verschonen’ van de bussen. Het effect van de milieuzonering blijkt zeer gering.

Volgens de gemeentelijke publicatie ‘De Milieuzone in Utrecht’ van 8 maart 2007 van de hand van Mark Degenkamp (DSO, Verkeer en Vervoer) levert de milieuzonering aan de rand van de centrumzone een reductie op van 0,2 à 0,6 microgram NO2 per m3. De door de gemeente berekende concentraties NO2 op bijvoorbeeld Bleekstraat, Vredenburg, Weerdsingel en Kinglaan lopen op tot 50 à 60 microgram/m3 (de norm is 40). Kortom, invoering van de milieuzonering heeft slechts een symbolische betekenis: "Kijk eens wat Utrecht allemaal uit de kast haalt."

De ‘verschoning’ van de bussen blijkt een regelrechte flop. Utrecht heeft 144 nieuwe bussen gekocht. De gemeente gaat er bij het berekenen van het effect van de ‘verschoning’ van uit dat de bussen in 2010 niet meer uitstoten dan 0,217 gram NO2/km. Daarbij is er van uitgegaan dat de bussen een gemiddelde snelheid halen van 15 tot 30 km/uur.

Het Wijk C Komitee is op zoek gegaan naar de testrapporten van de nieuwe bussen en daaruit blijkt dat deze nieuwe bussen bij een gemiddelde snelheid van 22,5 km/uur een uitstoot hebben van 1,8 gram/km. Dat is dus 8,3 x 0,217. Bovendien blijkt uit de dienstregeling dat de bussen in het centrum van Utrecht een gemiddelde snelheid hebben die lager ligt dan 15 km/uur en dat betekent dat de emissie circa 60 procent hoger ligt. Niet 1,8 gram/km dus, maar 2,88 gram/km. En dat terwijl de gemeente bij de berekening van het effect uitgaat van 0,217. Dat scheelt dus een factor 13,27. De berekening van de gemeente kan dus zo de prullenbak in, alleen al omdat de ‘toekomstige situatie’ van geen kanten klopt.

Om het effect van het ‘verschonen’ te berekenen, moet je natuurlijk ook de emissie NO2 kennen van het huidige wagenpark. Uit niets blijkt dat de gemeente die berekend heeft. De gemeente is voor haar vergelijking uitgegaan van de standaard-emissies die gelden voor 2011. Die zijn terug te vinden in Tabel A.5 van de ‘Handleiding webbased CAR versie 7.0'. CAR is het rekenprogramma luchtkwaliteit. Voor 2011 geldt bij een gemiddelde snelheid van 19 km/uur een uitstoot van 0,762 gram/km. Voor een gemiddelde snelheid van 13 km/uur wordt een uitstoot aangehouden van 1,216 gram/km in 2011.

Op grond van de aanname dat de bussen in 2011 slechts 0,217 gram/km NO2 uitstoten, komt de gemeente dus tot de slotsom dat de bussen 0,762 : 0,217 = 3,5 keer schoner worden dan de standaard die voor 2011 geldt. De werkelijkheid is dat de bussen, uitgaande van een gemiddelde snelheid van ca. 13 km/uur, 2,88 : 1,216 = 2,37 keer smeriger worden dan de standaard die voor 2011 geldt. Let wel: het gaat hier over NO2. En nogmaals, onbekend is wat de werkelijke uitstoot is van het huidige bussenwagenpark, want dat heeft de gemeente niet berekend.

Dat de nieuwe bussen wat NO2 betreft geen ‘verschoning’ tot gevolg hebben, is niet verrassend. Het is al veel langer bekend dat een reductie van fijnstof door middel van filters een extra uitstoot van NO2 tot gevolg heeft van circa 20 procent. Het Milieu en Natuur Planbureau heeft dat in opdracht van VROM al eens berekend (‘Retrofitregeling zwaar vervoer in relatie tot NO2’). De 144 nieuwe bussen geven een flinke reductie van fijnstof en ook daarom is het dus onaannemelijk dat ze bovendien een reductie geven van de NO2-uitstoot. Het voldoen aan de grenswaarden NO2 is juridisch gezien het grootste probleem.

Is het dan onmogelijk om zowel de uitstoot van fijnstof als de uitstoot van NO2 terug te dringen? Nee, maar als je dat wilt, moet je over durven stappen op hybride motoren of aardgasmotoren. Verschillende gemeenten hebben die keuze gemaakt, maar Utrecht houdt het bij conventionele dieselmotoren. Een gemiste kans. De prijs die Utrecht van Milieudefensie kreeg in verband met het voornemen om hybride stadsbussen aan te schaffen, moet Utrecht dan ook maar gauw teruggeven.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht