zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Hard en sociaal
Column
Gepubliceerd: 2009-06-05
door: Kees van Oosten
Als meneer Wolfsen geen burgemeester was geweest, maar een cliënt van de sociale dienst, dan was hij zwaar de klos geweest. De PvdA roept, bij monde van Hans Spekman, al jaren dat er hard opgetreden moet worden tegen mensen die misbruik maken van de regels voor uitkeringen en vergoedingen. "Hard en sociaal" is nog steeds de verkiezingsleuze van de PvdA. Het eventuele misbruik door Wolfsen hoeft van de PvdA echter niet onderzocht te worden: hij is tenslotte partijgenoot en burgemeester.

Een cliënt van mij kreeg van de sociale dienst een strafkorting, omdat ze niet had opgegeven dat ze een 's.o.s.- hondje' in huis had genomen. Een verwaarloosd hondje, dat tijdelijk ondergebracht moest worden, totdat er een nieuw baasje was gevonden. Mevrouw verdiende daar niets mee. Ze was bovendien al jaren arbeidsongeschikt, zodat ze ook niet beschikbaar hoefde te zijn voor de arbeidsmarkt. Niemand kan bedenken waarom die lieve mevrouw de sociale dienst had moeten informeren over het tijdelijk in huis nemen van dat s.o.s-hondje. Het bezwaarschrift tegen de strafkorting werd afgewezen, evenals het beroep bij de bestuursrechter. Mevrouw had de sociale dienst op de hoogte moeten brengen en daarmee basta. Twee jaar procederen en de Centrale Raad van Beroep moesten eraan te pas komen om de strafkorting ongedaan te maken.

Voor gewone mensen, die scherp in de gaten worden gehouden door allerlei instanties, tot achter de voordeur als het aan Wolfsen ligt, is het onverteerbaar dat burgemeester Wolfsen 17.000 euro incasseert terwijl die hem volgens de letter van de regelgeving niet toekomen. Volgens de toelichting op het rechtspositiebesluit is een tijdelijke woning nu eenmaal geen pension. Onverteerbaar is ook dat de gemeenteraad het niet eens nodig vindt om uit te zoeken hoe het nu precies zit met zijn pensionvergoeding, terwijl het gedrag van een uitkeringsgerechtigde onder een vergrootglas wordt gelegd. Even onverteerbaar is dat minister Ter Horst haar partijgenoot Wolfsen te hulp meent te moeten schieten door te verklaren dat naar haar mening een pension hetzelfde is als een tijdelijke woning.

Waarom moet minister Ter Horst zich niet bemoeien met de toepassing van het rechtspositiebesluit in een concreet geval? Dat is omdat dat rechtspositiebesluit door de gemeente moet worden toegepast en uitgevoerd. En als iemand vindt dat de gemeente dat besluit niet goed interpreteert, dan behoort de rechter daarover te beslissen en niet de minister. Kan iemand zich voorstellen dat de minister de gemeente opbelt en zegt: "Zijn jullie helemaal gek geworden om die lieve mevrouw met dat s.o.s.-hondje een strafkorting te geven?" Waarom stoort niemand zich er dan aan dat Ter Horst zich wel bemoeit met de uitvoering van een regeling als het om haar partijgenoot de burgemeester gaat?

Waar ik me wild aan erger, is dat burgemeester Wolfsen anders wordt behandeld dan een uitkeringsgerechtigde. De kwestie van het declaratiegedrag van Wolfsen, daarvan zullen de pers en de politiek wel even uitmaken dat dat natuurlijk een storm in een glas water is (uiteraard zonder zich in de relevante regelgeving te verdiepen), want een burgemeester doet zoiets natuurlijk niet en bovendien gaat het 'maar' om 17.000 euro (voor iemand die van een bijstandsuitkering leeft, is dat een dubbel jaarinkomen!). De gemeenteraad vindt dat het niet eens onderzocht hoeft te worden. Als ik de politiek een briefje stuur dat een arme sloeber verschrikkelijk te grazen is genomen door de overheid, dan reageert de politiek óf niet óf met: "Dat zal dan wel terecht zijn". Als de PvdA echt hard en sociaal is, dan kan ze het naar uitkeringsgerechtigden niet maken een onderzoek te dwarsbomen naar het mogelijk misbruik van de pensionregeling door partijgenoot burgemeester Wolfsen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht