dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Ons land
Column
Gepubliceerd: 2009-06-26
door: Kees van Oosten
''De Nederlandse nationaliteit is voor Nederlanders een deel van de gezamenlijke identiteit. Het Nederlanderschap is voor nieuwe Nederlanders de afsluiting van een reis. Een reis die niet alleen letterlijk door landen maar ook figuurlijk langs instanties en door procedures voerde. En voor alle nieuwkomers is het Nederlanderschap, met alle rechten en plichten die daarbij horen, een bekroning van een inspanning voor inburgering die soms al begon in het land van herkomst.

Om dat te vieren heeft de Partij van de Arbeid de invoering van de feestelijke Naturalisatieceremonie van harte gesteund.'' ''Loyaliteit veronderstelt een positieve keuze voor Nederland.'' ''Dit is ons land. En samen zijn wij dit land.''

Deze griezelige dweperij met 'ons land' komt niet van Rita Verdonk of Geert Wilders, maar treft men aan in 'Verdeeld verleden, gedeelde toekomst', de Integratienota van de PvdA. De door het congres gekuiste versie welteverstaan. Daarmee heeft de PvdA zich heel erg ver verwijderd van het socialisme. Volgens het socialisme behoort de arbeider in Nederland zich verbonden te voelen met arbeiders in Marokko en Turkije en in de hele wereld en beslist niet met Wilders of de kapitalist met wie hij toevallig zijn Nederlandse nationaliteit deelt. De nationale identiteit is volgens het socialisme bedacht om het volk onder de duim te houden.

Congressen van de PvdA werden ooit besloten met het uit volle borst zingen van de Internationale: ''Ontwaakt verworpenen der aarde!'' ''De staat verdrukt, de wet is leugen, de rijkaard leeft zelfzuchtig voort.'' Kan iemand zich voorstellen dat Wouter Bos, Lilliane Ploumen of Aleid Wolfsen dat vol overtuiging meezingen? Of Broos Schnetz, handelaar in onroerend goed en oprichter van Leefbaar Utrecht, die inmiddels ook lid is van de PvdA?

''De voortdurende instroom van nieuwe buurtbewoners vergt veel van de bewoners en ook van de school, de huisarts en wijkagent. Maar ook op plekken in ons land waar ogenschijnlijk niets is veranderd, ervaren mensen gevoelens van onbehagen. Nederland verandert, niet iedereen voelt zich daarbij betrokken. Sommige mensen ervaren de verandering als opgedrongen – en dat is een akelig gevoel als het gaat over het land waar je geboren en getogen bent, en dat jij, je ouders en hun ouders daarvoor, mee hebben opgebouwd.'' Het staat er echt! In de Integratienota van de PvdA. En wat er niet staat, is dat de opbouw van 'ons land' in hoge mate te danken is aan uitbuiting van arme landen, nu en in ons koloniale verleden.

De oplossing van de PvdA is dat we minder tolerant moeten zijn, dat er een effectief veiligheidsbeleid moet komen en als eenmaal aan die voorwaarden is voldaan, kunnen we de achterstelling aanpakken. Ze moeten onze taal beter leren spreken, ze moeten beter gespreid worden, zodat er geen parallelle gemeenschappen ontstaan, er moet iets gedaan worden aan de knechtende invloed van hun religie, ze moeten handen leren schudden, er moet opvoedingsondersteuning komen, ze moeten normen en waarden en de geschiedenis van ons land leren, begeleiding en educatie moet al bij baby's en peuters beginnen, voorschoolse educatie moet desnoods verplicht worden gesteld en er moet meer sport en cultuur komen op school, zodat jongeren meer tijd op school doorbrengen (en minder in hun verderfelijke allochtone milieu). En mensen moeten werken, want arbeid maakt vrij. Wijken horen een gezond en gemêleerd aanbod van koop- en (sociale) huurwoningen te hebben (zodat er niet te veel allochtonen bij elkaar wonen). Dat staat allemaal in de Integratienota van de PvdA.

Als de PvdA roept dat we best minder tolerant mogen zijn, dat die allochtonen komen profiteren van wat wij en onze ouders hier hebben opgebouwd en dat de Nederlandse nationaliteit iets is om je mee verbonden te voelen, is het niet zo vreemd dat de kiezer daaruit concludeert: als de PvdA vindt dat Wilders gelijk heeft, laat ik dan maar gewoon op Wilders stemmen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht