dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Kredietcrisis of overproductie
Column
Gepubliceerd: 2009-03-01
door: Kees van Oosten
De vraag die mij in de eerste plaats bezighoudt, is: waarom hebben al die geleerde economen, die precies weten wat er nu moet gebeuren, de huidige recessie niet zien aankomen? Kennelijk moeten wij niet te veel op al die geleerdheid vertrouwen. Waarschijnlijk kom je met een beetje gezond verstand een stuk verder.

De tweede vraag die bij mij opkomt na het lezen van al die geleerde commentaren is of het hier wel om een kredietcrisis gaat. Het verhaal is dat de crisis begonnen is met hypotheekleningen in Amerika die niet terugbetaald werden. Met andere woorden: als die banken in Amerika wat voorzichtiger waren geweest met het verstrekken van hypotheken (en als banken in Europa zich die hypotheekleningen niet in hun maag hadden laten splitsen), dan was er niets gebeurd. Ik geloof er niets van.

Ik houd het erop dat er sprake is van een wereldwijde overproductie. Er wordt gewoon veel meer geproduceerd dan er geconsumeerd kan worden. Dat is inherent aan ongebreideld kapitalisme: ondernemingen zijn er allemaal op uit en doen kostbare investeringen om hun marktaandeel te vergroten. Dan kan het niet anders of er is regelmatig sprake van overproductie, als gevolg waarvan bedrijven over de kop gaan. Zo'n recessie is dus niets anders dan een sanering en als die weer achter de rug is, groeien we welgemoed naar het volgende stadium van overproductie. En zo zitten we pakweg elke 10 jaar met massaontslagen, faillissementen en ellende.

Wat nog eens belangrijk bijdraagt aan het optreden van overproductie is het feit dat grote groepen van de bevolking arm gehouden worden. De egoïstische zelfverrijking van een klasse van profiteurs heeft dus als gevolg dat de vraag achterblijft bij het overvloedige aanbod. Het bezuinigen op uitkeringen en lage inkomens is dus niet alleen asociaal, maar bovendien dom en kortzichtig. Alleen als armoede in eigen land en in de wereld effectief wordt teruggedrongen, kan zich een consumentenvraag ontwikkelen die nodig is voor de groei van het productievermogen. Een rechtvaardige verdeling van inkomen is dus ook een zaak van kapitalistisch eigenbelang.

Volgens de economische handboeken hoeven wij tegenwoordig niet meer bang te zijn voor crises: de overheid voert immers een anti-cyclisch beleid door bestedingen te stimuleren dan wel af te remmen. Maar als je een recessie niet eens ziet aankomen, dan heb je daar niet veel aan. Bovendien is het de vraag of de overheid wel voldoende distantie heeft om te reguleren. Ik bedoel: de overheid en de hele grote ondernemingen zijn zo verstrengeld dat de overheid het kapitalistische gedrag van grote ondernemingen alleen maar faciliteert. Met andere woorden: de overheid wakkert de crisis alleen maar aan.

Om het dicht bij huis te zoeken: de gemeente Utrecht is bouwondernemers en projectontwikkelaars graag ter wille. Dat geldt ook voor andere gemeenten. Het gevolg is dat er de komende jaren (tot 2015) in de regio een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak plaatsvindt van 86,3% (371.000 vierkante meter). De groei van de bevolking in diezelfde periode is 7,8%. De gemeente faciliteert dus een mega-overbewinkeling, waarop onvermijdelijk een keiharde sanering gaat volgen. Ook de nieuwbouw van overtollige kantoorruimte wordt door de gemeente van harte gefaciliteerd. En niet te vergeten de nieuwbouw van onverkoopbare dure koopwoningen. Eigenlijk een wonder dat we niet veel vaker in zo'n economische crisis zitten.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht