dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Referendum ja of nee
Column
Gepubliceerd: 2009-11-05
door: Kees van Oosten
De meningen zijn verdeeld over de vraag of de bevolking zich mag uitspreken over het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. De Wet milieubeheer spreekt in het toepasselijke artikel 5.12 van "bestuursorganen" en niet van het college van burgemeester en wethouders, zoals in artikel 5.9. Als de wetgever had gevonden dat het hier om een specifieke bevoegdheid van het college gaat, dan zou dat ook in artikel 5.12 hebben gestaan. Minister Cramer schreef op 20 maart 2009 aan de Tweede Kamer dat de gemeenteraad "natuurlijk de mogelijkheid heeft om wijzigingen aan te brengen in het maatregelenpakket zoals opgenomen in het ALU". De discussie of het vaststellen en wijzigen van het ALU een bevoegdheid is van de gemeenteraad, daar kunnen we dus kort over zijn: ja.

De vraag die overblijft, is of de gemeenteraad een beslissing moet nemen over het ALU zonder de bevolking te raadplegen. Vast staat dat Utrecht in 2011 aan de norm voor fijnstof en in 2015 aan de norm voor stikstofdioxide moet voldoen. Dat hebben Nederland en de EU afgesproken en dat staat dus niet ter discussie. De vraag die je in een referendum kunt stellen, is dus: "Bent u van mening dat het ALU voldoende zekerheid biedt dat wij in 2011 resp. 2015 aan de norm voor fijnstof resp. NO2 zullen voldoen"? Die vraag is met een eenvoudig ja of nee te beantwoorden.

Bert van de Roest van de PvdA heeft al laten weten dat hij tegen een referendum is. Maar dat komt misschien doordat we het nog niet hadden gehad over de vraagstelling en hij wijst er terecht op dat alles afhangt van de vraagstelling. Overigens wijs ik op het verkiezingsprogramma 2006-2010 van de PvdA-Utrecht, dat veel verder gaat dan het ALU. Volgens de PvdA mogen er bijvoorbeeld geen nieuwe parkeergarages komen in de binnenstad en moet in de hele stad betaald parkeren worden ingevoerd. De PvdA zou het idee van een referendum dus moeten toejuichen en iedereen moeten oproepen om het als onvoldoende te beoordelen.

Advocatenkantoor Ploum, dat door de gemeenteraad om advies is gevraagd, vindt: "De aard van het ALU (een omvangrijk samenstel van projecten en maatregelen) verzet zich hier tegen." Waarom dat zo zou zijn, wordt niet duidelijk. Ploum schrijft: "De keuze 'wel of geen ALU' is te veel omvattend en kan dan ook niet worden voorgelegd. Specifieke onderdelen uit het ALU, moet weg X in variant 1 of 2 worden gerealiseerd, zijn mogelijk wel referendabel."

Uitgerekend het idee dat specifieke onderdelen wél referendabel zouden zijn, is echter onjuist. Het ALU is een samenhangend pakket en als de uitkomst van een referendum zou zijn dat weg X uit het pakket moet worden geschrapt, roept dat de vraag op wat daar de gevolgen van zijn voor wijken waarvoor de aanleg van weg X een verlichting zou kunnen betekenen. Omdát het ALU een samenhangend pakket is, is het niet mogelijk om onderdelen ervan aan een referendum te onderwerpen.

Waarom een besluit waarin tegelijk over een aantal samenhangende maatregelen wordt besloten niet referendabel zou zijn, wordt door Ploum helemaal niet uitgelegd. Wat de doorslag zou moeten geven, is of je een vraagstelling kunt formuleren waar met een eenvoudig ja of nee op valt te antwoorden. "Bent u van mening dat het ALU voldoende zekerheid biedt dat wij in 2011 resp. 2015 aan de norm voor fijnstof resp. NO2 zullen voldoen?" is zo'n vraag.

Wat gebeurt er nu wanneer de uitkomst van het referendum zou zijn dat het ALU onvoldoende wordt gevonden? Dan moet het worden verbeterd (en vooral transparant worden doorgerekend!) en via een standaard meldingsprocedure worden aangemeld bij VROM. En als VROM beslist dat daarmee de normen in 2011 en 2015 worden gerealiseerd, wordt het zonder meer in het NSL opgenomen. En zolang er geen nieuw ALU is, blijft het oude ALU onderdeel van het NSL. Erg ingewikkeld is dat dus niet.

Conclusie: het valt niet in te zien waarom de bevolking zich niet zou mogen uitspreken over de vraag: "Bent u van mening dat het ALU voldoende zekerheid biedt dat wij in 2011 resp. 2015 aan de norm voor fijnstof resp. NO2 zullen voldoen?" Of gewoon “Vindt u dat de gemeenteraad het ALU moet vaststellen?”

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht