zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
De Spoorlaan en de PvdA
Column
Gepubliceerd: 2009-10-19
door: Kees van Oosten
De toon van PvdA-wethouder Harry Bosch wordt steeds regentesker. Over de Spoorlaan: "Procederen heeft echter weinig zin. Dit is de beste oplossing". Aldus het Stadsblad van 14 oktober 2009.

Hoe liggen de feiten? Om de Spoorlaan aan te kunnen leggen moet eerst een bestemmingsplan worden gemaakt. Dat duurt in Utrecht als regel een jaar of tien. De productie van de Dienst Stadsontwikkeling is namelijk omgekeerd evenredig met het aantal hoge ambtenaren, externe adviseurs en inhuurkrachten. En daar komen er steeds meer van.

Sinds de in werkingtreding van de Wet op de ruimtelijke ordening op 5 juli 1962 moet de gemeente bestemmingsplannen maken. En die bestemmingsplannen moeten elke tien jaar worden herzien. Voor een groot deel van de bebouwde kom heeft Utrecht echter nog nooit een bestemmingsplan gemaakt. Daar gelden nog steeds de voorlopige Voorschriften Bebouwde Kom (VBK). Veel schot zit er dus niet in.

Overigens, de aanleg van de Spoorlaan staat in het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht gepland voor 2016. Daar is voorlopig dus nog geen sprake van.

Harry Bosch wekt geheel ten onrechte de indruk, dat de Spoorlaan vast staat als in de gemeenteraad het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht wordt aangenomen. Dat is onzin, want de Spoorlaan ligt pas vast als er een onherroepelijk bestemmingsplan bestaat. Dat betekent een bestemmingsplan waar niet tijdig beroep tegen is ingesteld of waarbij het beroep door de Raad van State ongegrond is verklaard.

Zo'n bestemmingsplan, waarvan de voorbereiding nog beginnen moet zal, als er een groot wonder geschiedt, in de volgende raadsperiode vastgesteld worden. Maar de kans is het grootst dat het pas in de daaropvolgende raadsperiode (dus na 2014) wordt vastgesteld. Of de gemeenteraad in de samenstelling na de volgende raadsverkiezing nog steeds voor de Spoorlaan zal zijn is heel onzeker.

Zoals het er nu naar uitziet zal de PvdA-fractie volgend jaar gehalveerd worden, zodat er dan geen meerderheid meer voor de Spoorlaan bestaat. De tegenstanders van de Spoorlaan weten dus wat hen bij de komende raadsverkiezingen te doen staat.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht