zaterdag 7 december 2019
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Allemaal de broekriem aanhalen
Column
Gepubliceerd: 2009-09-19
door: Kees van Oosten
De broekriem aanhalen om de economie op orde te brengen, komt er altijd op neer dat de premies voor de ziektekostenverzekering omhoog gaan, dat er een eigen bijdrage betaald moet worden bij de apotheek, dat uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid omlaag gaan of eerder worden afgebouwd naar bijstandsniveau, dat er bezuinigd wordt op thuiszorg, kinderopvang, het speeltuinwerk, speciaal onderwijs voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Het geld wordt altijd weggehaald bij de maatschappelijke onderlaag.

Wat mij verbaast, is dat er altijd drastisch wordt bezuinigd op de eerste levensbehoeften van mensen die het toch al niet breed hebben en van een bestaansminimum moeten rondkomen, maar dat er miljarden worden uitgetrokken voor nog veel meer snelwegen, ambtenaren en prestigeprojecten.

Hoe haal je het in je hoofd om, terwijl iedereen de broekriem moet aanhalen, 124 miljoen uit te geven voor een nieuw muziekcentrum terwijl het 'oude' er nog maar 30 jaar staat? In 2006 nam dit college zich voor om het aantal ambtenaren van 3900 terug te brengen naar 3600. Het zijn er inmiddels 4400, exclusief externe krachten, die goed zijn voor ca. 30 miljoen per jaar. Terwijl er gesneden wordt in de laagste inkomens, komt niemand in de gemeenteraad op het idee de pachtovereenkomst met de Jaarbeurs op te zeggen, op grond waarvan de Jaarbeurs nog steeds maar 0,45 eurocent per vierkante meter pacht per jaar aan de gemeente hoeft te betalen, terwijl een marktconforme pachtprijs ruim boven de 100 euro per vierkante meter zou liggen. Ik heb de gemeenteraad al een paar keer geschreven dat de gemeente Utrecht tot 2070 een kleine miljard euro weggeeft aan de Jaarbeurs. Nooit iets op gehoord. En ondertussen bezuinigt de gemeente op de thuiszorg, op kinderopvang en speeltuinen.

RTL4 rapporteerde over wethouders en gedeputeerden die het er flink van nemen: etentjes, taxiritjes, cadeautjes, reisjes. Onze stadsbestuurders krijgen een riante onkostenvergoeding van 600 à 700 euro per maand. Bij navraag blijkt dat ze daar geen verantwoording over afleggen. Als ze hun taxiritjes en etentjes declareren, is er niemand die zegt: ben je al door je vaste onkostenvergoeding heen? Met andere woorden: die 600 à 700 euro, het bedrag waar een bijstandsgerechtigde een hele maand van moet leven (€ 647,54, inclusief vakantietoeslag), voegen ze gewoon aan hun riante maandsalaris toe. En als je daar een briefje over schrijft aan de gemeenteraad, is er niemand die daar een kwestie van maakt. De broekriem aanhalen, dat mogen de laagstbetaalden doen.

Wat politici van GroenLinks en PvdA toch zou moeten aanspreken, is dat wij er eerst voor moeten zorgen dat niemand meer gebrek lijdt, dat er geen gezinnen meer zijn die per maand nog geen 100 euro aan eten kunnen besteden, dat het in verpleegtehuizen niet meer voorkomt dat patiënten uren moeten wachten op verschoning. En dat er voor iedereen een, desnoods bescheiden, woning is. En pas als we zover zijn dat voor iedereen een menswaardig bestaan is gegarandeerd, laten we het dan nog eens hebben over prestigeprojecten en de uitbreiding van het ambtenarenapparaat. Helaas, ook bij GroenLinks en de PvdA gaan het nieuwe muziekcentrum, de nieuwe bibliotheek en de nieuwe stadsschouwburg vóór de mensen die gebrek lijden.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht