zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Bezwaarmaker als volksvijand
Column
Gepubliceerd: 2009-09-04
door: Kees van Oosten
Het is een hardnekkig misverstand dat burgers die bezwaar en beroep instellen 'de boel vertragen' en de gemeenschap handen vol geld kosten. Je kunt honderd keer uitleggen dat het onzin is, voor politici en stadsadvocaat Tomlow is dat geen reden om hun hetze tegen bezwaarmakers op te geven.

Neem het Stationsgebied. Het structuurplan Stationsgebied werd eind 2005 door de gemeenteraad goedgekeurd. De afdeling propaganda van de gemeente draaide op volle toeren, zodat in alle landelijke kranten stond dat nu toch echt, na jaren van voorbereiding, de schop in de grond zou gaan.

We zijn nu bijna vier jaar verder en er is nog maar één bouwvergunning verleend. Voor woonwinkelgebouw De Vredenburg. De bouwvergunning voor het Muziekpaleis is er nog steeds niet, de bouwvergunning voor het entreegebouw niet, voor de bibliotheek niet, voor de megabioscoop en het nieuwe casino niet, voor de Westpleintunnel niet en ga zo maar door.

Ik zal het nog sterker vertellen. Omdat de gemeente eind 2008 nog steeds geen besluit genomen had over het woonwinkelgebouw, zijn de bewoners naar de rechter gestapt met het verzoek de gemeente te dwingen om nu toch eindelijk dat besluit te nemen. En Harm Janssen en Tomlow maar roepen dat bezwaarmakers de boel vertragen.

Bezwaar maken kun je pas als er een bouwvergunning is verleend. Zolang die er niet is, is het dus niet mogelijk de boel te vertragen door het maken van bezwaar of het instellen van beroep. Daarom is het een leugen te beweren dat de stationsplannen in Utrecht vertraging oplopen door bezwaarmakers. Er zijn, afgezien van het woonwinkelgebouw, immers nog helemaal geen besluiten waartegen je bezwaar kúnt maken.

In het Stationsgebied is inderdaad van aanzienlijke vertraging sprake, maar de schuld daarvan ligt helemaal bij de gemeente zelf, die het presteert om in vier jaar tijd maar één bouwvergunning rond te krijgen. Dat valt natuurlijk niet aan het publiek uit te leggen. En wat ook niet valt uit te leggen, is dat je een muziekcentrum alvast sloopt, terwijl je nog helemaal geen bouwvergunning klaar hebt voor de nieuwbouw. We hadden nog jaren van het oude muziekcentrum gebruik kunnen maken. In plaats daarvan zitten we al jaren opgescheept met een enorme bouwput.

Voor de mensen die niet goed op de hoogte zijn en zich dus makkelijk wat wijs laten maken door wethouder Harm Janssen is het goed om duidelijk te stellen: dat wij al jaren last hebben van de bouwput op het Vredenburg komt gewoon doordat er na al die jaren nog steeds geen bouwvergunning is voor het Muziekpaleis.

Waarom roepen Janssen en Tomlow dat bezwaarmakers voor vertraging zorgen, als dat zo duidelijk niet waar is? Het antwoord is heel eenvoudig. Het is natuurlijk om je kapot te schamen dat je als gemeentebestuur in vier jaar tijd niets anders tot stand weet te brengen dan een grote chaos, waar winkeliers, voetgangers, fietsers en bezoekers enorme last van hebben. En wat doen bestuurders dan? Dan geven ze bezwaarmakers daar de schuld van, ook al zijn die er nog helemaal niet.

Er is nog een reden. Door altijd maar te roepen dat bezwaarmakers de boel vertragen, durft niemand meer bezwaar te maken. Burgers die zienswijzen indienen, die erop toezien dat milieuwetten in acht worden genomen, die worden door politici als Harm Janssen en figuren als Tomlow als een soort volksvijanden neergezet. Dan laten ze het wel uit hun hart om bezwaar te maken en beroep in te stellen. En dan kunnen de gemeente, Corio en de Jaarbeurs ongestoord hun plannen uitvoeren.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht