zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Incompetente beroepskrachten
Column
Gepubliceerd: 2009-09-27
door: Kees van Oosten
Als jongeren ergens hangen en tot overlast zijn, wordt er een blik straatcoaches opengetrokken, de bankjes waar die jongeren op plegen te zitten, worden verwijderd en als het de spuitgaten uitloopt, worden er wat straatverboden uitgedeeld. De bewoners die dan nog over overlast blijven klagen, worden uitgemaakt voor "notoire klagers". De jongeren, die zich kapot vervelen, blijven een tijdje uit de buurt, maar duiken ergens anders weer op. Het waterbedeffect heet dat. Structureel wordt er niets opgelost, want aan de achterstandssituatie van de betreffende jongeren wordt niets gedaan.

Op 10 mei 2009 kwam Heinz Schiller, directeur van Doenja, er in de Volkskrant eerlijk voor uit: het welzijnswerk helpt geen donder. In een notitie uit juni 2009, die Schiller naderhand schreef om zijn stelling te onderbouwen, betoogt hij eigenlijk dat de achterstand in wijken als Kanaleneiland wordt gereproduceerd door de instituties die in het leven zijn geroepen om de achterstand terug te dringen. De woordenschat van VMBO-leerlingen in Utrecht gaat er bijvoorbeeld gedurende hun schoolloopbaan op achteruit, zo zou uit onderzoek van Oberon zijn gebleken. Ondanks miljoeneninvesteringen, aldus Schiller, verandert er niets aan de achterstand.

Heinz Schiller noemt in het Volkskrantartikel van 10 mei nog een voorbeeld: "Als bijvoorbeeld een groep vrouwen in de wijk een vrouwencentrum wil beginnen, krijgen ze bijna drie ton van het ministerie van VROM uit het potje ‘Ruimte voor Contact’. Maar wat zo’n moeizaam lopend centrum bijdraagt aan de verbetering van de wijk, is de vraag." Hier slaat Schiller de spijker op zijn kop. Want wat was het geval? Het driegeneratiecentrum was inderdaad een initiatief van vrouwen in de wijk, maar de beroepskrachten van Doenja maakten zich er snel meester van. Die drie ton werd door Doenja beheerd en de vrouwen uit de wijk die in het bestuur zaten, kregen geen inzicht in de besteding van het geld. Kortom, die drie ton is opgegaan aan de kosten van beroepskrachten en daar zijn de vrouwen in de wijk geen spat wijzer van geworden.

Recentelijk kwam mij het dossier onder ogen van de problemen met de hangjongeren in De Meern. Wat in dat dossier het meeste opvalt, is in de eerste plaats het indrukwekkende aantal beroepskrachten dat zich ermee bezighoudt: de opbouwwerker, de jongerenwerken, de gebiedsmanager veiligheid, de wijkmanager, de politie, de burgemeester en noem maar op. Wat in de tweede plaats opvalt, is dat al die dure beroepskrachten er met elkaar niet in slagen een eind te maken aan de overlast.

Wat zou een bedrijf als Philips nu doen als het management in een bepaalde vestiging niet deugt? Als er miljoenen in worden gepompt en er treedt geen verbetering op? In een normaal bedrijf wordt dan de conclusie getrokken: de verantwoordelijke beroepskrachten worden ontslagen, omdat ze kennelijk incompetent zijn. Als de wijkmanager wijkservicecentrum, de gebiedsmanager veiligheid, de intern zorgcoordinator en (jongeren)coaching, de manager jeugd- en jongerenwerk, de directeur van het wijkwelzijnswerk, de account-manager Zuwe Welzijn en de burgemeester er al jaren met elkaar niet in slagen het probleem van de jongerenoverlast op te lossen, waarom zegt de gemeenteraad dan niet dat ze kennelijk incompetent zijn en op moeten stappen?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht