dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
De Bundeling en de regie-democratie
Column
Gepubliceerd: 2010-04-16
door: Kees van Oosten
In het nieuwe collegeprogram wordt aan De Bundeling de belangrijke rol toebedeeld van onderhandelaar met de gemeente en corporaties namens de bewoners. Wie of wat is eigenlijk De Bundeling? Vraag het de huurders in Utrecht en 99% zal het antwoord schuldig blijven.

De Bundeling vertegenwoordigt krachtens haar statuten niet alleen de huurders van corporaties, maar ook van particuliere verhuurders. Bovendien vertegenwoordigt zij eigenaar-bewoners van koopwoningen. Maar daar blijft het niet bij: krachtens haar statuten behartigt De Bundeling ook de belangen van alle woningzoekenden die in de hele regio Utrecht staan ingeschreven. De Bundeling vertegenwoordigt verder "elke organisatie voor wie het thema volkshuisvesting een bindend element is". Uit artikel 14.2 blijkt dat we daarbij ook moeten denken aan organisaties die belangen behartigen van ouderen, jongeren, grote gezinnen, buitenlanders, lichamelijk gehandicapten, asielzoekers. Kortom: De Bundeling behartigt de belangen van iedereen.

Uit artikel 14.1 blijkt dat de bestuursleden zelf geen lid hoeven te zijn van één van de aangesloten verenigingen. Ze worden benoemd door de algemene ledenvergadering en die bestaat uit de besturen van de aangesloten organisaties. Overigens, niet elke bewonersorganisatie kan lid zijn, zoals Huurderstaal heeft ondervonden (de organisatie die de belangen behartigt van de huurders van woningen van Portaal), want Huurderstaal werd als lid geschrapt omdat die het niet eens was met de opvattingen van De Bundeling over de draagvlakmeting. Boze tongen beweren overigens dat de huidige voorzitter niet eens door de algemene ledenvergadering is aangewezen.

Om een lang verhaal kort te maken: De Bundeling is gewoon een club die door de corporaties en de gemeente de rol toebedeeld heeft gekregen van bewonersvertegenwoordiger, zodat er buiten de bewoners (huurders) om afspraken gemaakt kunnen worden, waarvan de corporaties en de gemeente dan tegen de bewoners kunnen zeggen: jullie vertegenwoordigers zijn ermee akkoord gegaan. Nogmaals: vraag het aan de bewoners en 99% heeft nog nooit van De Bundeling gehoord. Van een vertegenwoordiging is dus in de verste verte geen sprake.

Waar is De Bundeling zoal mee akkoord gegaan? Bijvoorbeeld met de DUO. Bundeling-voorzitter J. Sprong tekende op 10 juli 2001 namens alle bewoners, woningzoekenden, ouderen, jongeren, grote gezinnen, buitenlanders, gehandicapten en asielzoekers in Utrecht de overeenkomst waarbij werd besloten 9600 sociale huurwoningen te slopen en voor 70% te vervangen door koopwoningen. Zo gaat dat in een regie-democratie. Je plukt gewoon iemand van de straat, bombardeert hem tot bewonersvertegenwoordiger en laat hem een overeenkomst tekenen, en tegen de bewoners die daartegen in opstand komen, zeg je doodleuk: jullie eigen vertegenwoordiger is ermee akkoord gegaan, dus jullie moeten niet zeuren.

Toen bleek dat het grote moeite kostte een ruime meerderheid (60%) van de bewoners akkoord te laten gaan met de sloop, besloten de corporaties en de gemeente met 'de bewoners' af te spreken dat bij een draagvlakmeting alleen de ja- en de nee-stemmers nog maar geteld hoefden te worden. Omdat de categorieën 'geen mening' en 'niet thuis' niet meer meetellen, wordt het een stuk makkelijker om die 60% te halen. De Bundeling ging uiteraard akkoord en tegen de bewoners die op die manier de sloop opgedrongen wordt, wordt weer doodleuk het argument aangevoerd: jullie waren er zelf voor, want De Bundeling ging akkoord.

En nu valt in het nieuwe collegeprogramma dus te lezen dat de gemeente en de corporaties met De Bundeling om de gedekte tafel gaan zitten om wat zaken buiten de bewoners om te regelen. Dat gaat de nieuwe wethouder voor wonen doen, Harrie Bosch (PvdA), de man die de afgelopen vier jaar in elk conflict tussen bewoners en corporaties de kant van de corporaties heeft gekozen, zoals Marie-Louise van Kleef (PvdA) dat de collegeperiode ervoor ook al deed. Voor woningzoekenden en huurders die op een betaalbare woning zijn aangewezen, breken in Utrecht barre tijden aan. Het wordt weer 'over u, maar zonder u', want met De Bundeling is het voor Bosch en de corporaties wel zo eenvoudig zaken doen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht