dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Vulkaanmanagement
Column
Gepubliceerd: 2010-04-22
door: Quentin van Dinteren
Afgelopen vrijdag stond ik op mijn balkon.

Vanzelfsprekend droeg ik een knalgroen regenpak, slippers en had ik zeven kilo aluminiumfolie om mijn hoofd gewikkeld. In mijn hand hield ik een paal van ongeveer drie meter zesendertig. Bovenaan die paal had ik een klein standbeeldje van een poepende Balinese gaasmeeuw getapet. Ik was – kort gezegd – in mijn werkkleding.

Want er was een wolk vulkaanas en die zou ook over Utrecht drijven. Wanneer dat gebeurt – en dat is vaker dan de meeste mensen denken – dan krijg ik altijd een aangetekende postduif per fax van het KNMI. Met de vraag of ik de boel even wil coördineren…

Goh KNMI, da’s lekker makkelijk, hè? Ik zie ze alweer voor mij, die lui van de KNMI... Met hun weer. Dan zitten ze bij hun tussentijds werkoverleg en staat daar zo’n hippe vulkaanmanager, met een pannenkoek op zijn hoofd (zoals zijn ambt vereist), de vergadering af te sluiten. Een aarzelende stagiair onderbreekt hem dan en zegt: “Eh... Meneer, er komt ook nog een wolk as aan… Moeten we daar niet iets mee?”

“Nou, Luepe (“Ik heet Henk –” wil de stagiair hem nog onderbreken), goed dat je dat nog even aanstipt. Dat hebben wij vorige week even geparkeerd, omdat ik nog op terugkoppeling van Corporate Headquarters wacht. Wanneer Mkobo van I&O en Reefke van AZ het concept hebben afgemoduleerd, kom ik even bij je terug, hè? Dan doen we even een bilaatje, ja? Dan kunnen we even sparren, goed?”

En dat gebeurt natuurlijk niet! Nee! Dus komt het uiteindelijk weer bij mij terecht. Daar kun je gif op innemen. Want het is niet niks, hoor, zo’n wolk as. Ik heb er natuurlijk veel ervaring mee. Al vele jaren coördineer ik as en de daarmee gepaard gaande wolken. Daar ben ik een jaar of dertig geleden gewoon ingerold tijdens mijn stage in Marsaxlokk op Malta.

Afijn, het is allemaal goed gekomen. Dinsdag heb ik per post-amoebe aan de vulkaanmanager van het KNMI laten weten dat de boel weer opgestart kan worden: de wolk as is weer weggecoördineerd. Nog snel geregeld, vond ik zelf. Maar ja, de factuur is nog steeds niet betaald en de vulkaanmanager strijkt met de eer.

Weer een schrijnend voorbeeld van hoe een teveel aan bestuur dit land op operationeel niveau platlegt…

Quentin van Dinteren


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht