dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Comfortabele onwetendheid
Column
Gepubliceerd: 2010-12-23
door: Kees van Oosten
Voor wie de kwestie van de tijdelijke extra rijstroken van de A2 een beetje heeft gevolgd, is één ding volstrekt duidelijk: met de controlerende functie van de gemeenteraad is het droevig gesteld. De feiten zijn als volgt. Rijkswaterstaat begon zonder de vereiste ontheffingen en vergunningen met de aanleg van extra rijstroken langs de A2 tussen Hooggelegen en de spoorlijn Utrecht - Woerden. Wethouder Bosch (PvdA) liet de gemeenteraad weten dat, mocht de wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening worden overtreden en er een verzoek tot handhaving zou komen, het college dat verzoek zou weigeren. Een motie van Oldenborg van Stadspartij Leefbaar Utrecht om toch te handhaven, al was het maar om redenen van rechtsgelijkheid, werd alleen gesteund door Trots, de SP en de VVD.

Dat een college en een gemeenteraad beslissen dat Rijkswaterstaat zich niet aan de wet milieubeheer hoeft te houden en dat er niet gehandhaafd zal worden als blijkt dat de wet wordt overtreden, is op zich natuurlijk al te gek voor woorden. Maar wat het nog erger maakt, is dat de gemeenteraad niet eens wilde weten wat de gevolgen van de aanleg van de extra rijstroken zijn voor de luchtkwaliteit. De gemeenteraad vroeg namelijk niet of dat was onderzocht en vroeg ook niet voor welke en hoeveel burgers de aanleg van de extra rijstroken nadelige gevolgen kon hebben door extra luchtverontreiniging en extra verkeerslawaai. Dat boeit de gemeenteraad kennelijk in het geheel niet.

De Luchtkwaliteitsbeoordeling A2 Hooggelegen, opgesteld om de illegale werkzaamheden van Rijkswaterstaat te legaliseren, dateert van 12 oktober. De bijeenkomst waarop de gemeenteraad besloot zich niets van de wet milieubeheer aan te zullen trekken, vond 14 oktober plaats. Het college had de gemeenteraad dus de Luchtkwaliteitsbeoordeling ter informatie kunnen toesturen. Dat het college dat niet deed, is verwerpelijk, maar ook niet helemaal onbegrijpelijk: de gemeenteraad leest het immers toch niet, ook al gaat het maar om luttele bladzijden. Het onderwerp luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid interesseert de gemeenteraad hoegenaamd niets. Dat er kinderen buiten spelen langs de zwaar verontreinigde Graadt van Roggenweg, dat er verzorgingstehuizen (volgens de regelgeving "gevoelige bestemmingen") langs de drukke en smerige M.L. Kinglaan staan en dat er elk jaar 360 inwoners voortijdig overlijden, daar liggen onze raadsleden niet wakker van.

Dat de gemeente Utrecht een aantal procedures bij de bestuursrechtbank en de Raad van State verloor, dat vond de gemeenteraad wel vervelend. Niet omdat de raadsleden zich zorgen maakten over de luchtkwaliteit en de gezondheid, maar omdat het verliezen van procedures voor de gemeente Utrecht slechte publiciteit is. Toen de gemeenteraad zich eindelijk een beetje zorgen begon te maken over de manier waarop de luchtkwaliteit door de afdeling Milieu berekend wordt, wist het college die bezorgdheid snel weg te nemen. Er zou een onderzoek plaatsvinden door de KEMA naar de manier waarop de berekeningen plaatsvinden. En dat vond de gemeenteraad een heel goed idee, want dan hoefden de raadsleden zich er niet zelf in te verdiepen.

Het KEMA-rapport was voor de goede lezer vernietigend. De invoergegevens voor de berekeningen werden, zo schreef KEMA, afgestemd tussen de onderzoeker van de afdeling Milieu en de jurist van de afdeling Juridische Zaken die het besluit bij de rechtbank zou verdedigen. De afdeling Milieu, zo schreef KEMA, maakt in opdracht van externe opdrachtgevers luchtrapporten (bijv. voor Rijkswaterstaat) maar beoordeelt die ook in de hoedanigheid van bevoegd gezag. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Zeer verontrustende conclusies dus. Het college bracht het KEMA-rapport ter kennis van de gemeenteraad met een briefje erbij waarin stond dat KEMA vol lof was over het luchtkwaliteitsonderzoek van de afdeling Milieu. En de gemeenteraad? Die las alleen het briefje van het college en legde het KEMA-rapport ongelezen bij de ouwe kranten. De afdeling Milieu kan dus rustig doorgaan met haar dubieuze praktijken.

In Utrecht is een groeiende groep burgers bezorgd over luchtverontreiniging. Burgers die zich terdege in de regelgeving en in de berekeningen hebben verdiept. Wie nu denkt dat raadsleden, nota bene volksvertegenwoordigers, ook daar eens te rade gaan en niet blindelings op de berekeningen van de ambtelijke dienst vertrouwen, heeft het helemaal mis. Burgers en actiegroepen die zich druk maken over luchtverontreiniging worden door raadsleden straal genegeerd en gezien als zeurpieten en lastposten, van wie je de mail ongelezen weg kunt gooien. Raadsleden, in het bijzonder die van de collegepartijen GroenLinks, D'66 en de PvdA, laten zich liever uitsluitend voorlichten door het college en de ambtelijke dienst, die zij nota bene geacht worden te controleren.

Komt de onverschilligheid van raadsleden en wethouders misschien doordat zij milieu en gezondheid onbelangrijk vinden? Nee, die verklaring is te makkelijk. Op andere beleidsterreinen leggen raadsleden namelijk precies dezelfde onverschilligheid aan de dag. Dat de verdubbeling van Hoog Catharijne door een gigantische overbewinkeling het einde betekent van veel zelfstandige winkeliers, daarover is de gemeenteraad meer dan eens geïnformeerd door de Stichting Zelfstandige Ondernemers Utrecht (SZOU). De gemeenteraad weet ook dat Hoog Catharijne de huurovereenkomsten opzegt met de winkeliers in verband met de uitbreiding en renovatie van Hoog Catharijne en dat die winkeliers daar nauwelijks voor worden gecompenseerd. De SZOU heeft de gemeenteraad in het verleden bestookt met berekeningen waaruit de enorme overbewinkeling in Utrecht blijkt. Voor de gemeenteraad geen reden om zich erin te verdiepen.

Tijdens de verkiezingscampagne bleek dat burgers zich het meeste zorgen maakten over criminaliteit en overlast. Voor de gemeenteraad is dat kennelijk geen reden om dat onderwerp nu eens goed op de agenda te zetten. Wolfsen beweerde over 2009 dat de criminaliteit alweer was afgenomen, terwijl woninginbraken met 9%, winkeldiefstallen met 12% en geweldsdelicten met 5% bleken te zijn toegenomen. Kritische vragen van de gemeenteraad? Vergeet het maar. En als je als burger de gemeenteraad confronteert met de onzinnige, niet op cijfers gebaseerde beweringen van Wolfsen, is er geen raadslid dat daar iets mee doet. De gemeenteraad is er, om nog een voorbeeld te noemen, ook van op de hoogte dat de Jaarbeurs zo goed als geen erfpacht betaalt over een gigantische lap grond, dat die erfpachtcontracten tot 2070 lopen en bovendien opzegbaar zijn. Voor de gemeenteraad is dat al jaren geen reden om het college daarover lastig te vallen

Kortom, de gemeenteraad laat het niet alleen afweten als het om luchtkwaliteit en gezondheid gaat, maar laat het op heel veel beleidsterreinen afweten. En ook als burgers verschrikkelijk onrechtvaardig door de burgemeester of de gemeente worden behandeld, houden raadsleden over het algemeen de kaken stevig op elkaar. Verklaringen voor dit laffe gedrag zijn dat raadsleden liever goeie maatjes zijn met hun wethouder, niet dwars durven liggen in hun eigen fractie, het belang van hun politieke club laten prevaleren, vooral aan hun eigen carrière denken of zich door gewichtige ambtenaren maar wat wijs laten maken. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging en controlerend orgaan is een aanfluiting. Hoe raadsleden functioneren, komt er eigenlijk op neer dat zij beleid democratisch legitimeren waar ze niets over te vertellen hebben en waar ze het liefst zo min mogelijk van afweten. Niet weten is namelijk wel zo comfortabel. Raadsleden schijnen te denken: hoe minder we weten, hoe minder ons een verwijt gemaakt kan worden als de gemeente er niet in slaagt de criminaliteit, de luchtverontreiniging, de woningnood, de armoede, het schoolverzuim, de overlast op straat terug te dringen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht